Re-integratie, outplacement en coaching
 • Zelf de regie voeren over je re-integratie? Kies voor Actief in Werk!
  Zelf de regie voeren over je re-integratie?, Kies voor Actief in Werk!
 • Langdurig ziek en toch weer aan de slag? Kies voor Actief in Werk!
  Langdurig ziek en toch weer aan de slag?, Kies voor Actief in Werk!
 • Reorganisatie of arbeidsconflict? Kies voor Actief in Werk!
  Reorganisatie of arbeidsconflict?, Kies voor Actief in Werk!
 • Hoe haal je het beste uit jezelf? Kies voor Actief in Werk!
  Hoe haal je het beste uit jezelf?, Kies voor Actief in Werk!
 • Een langdurig zieke werknemer in uw organisatie? Kies voor Actief in Werk!
  Een langdurig zieke werknemer in uw organisatie?, Kies voor Actief in Werk!
 • Onbalans tussen uw bedrijfsbelang en uw werknemer? Kies voor Actief in Werk!
  Onbalans tussen uw bedrijfsbelang en uw werknemer?, Kies voor Actief in Werk!
 • Hoe haalt u het beste uit uw werknemers? Kies voor Actief in Werk!
  Hoe haalt u het beste uit uw werknemers?, Kies voor Actief in Werk!
 • Op zoek naar gemotiveerde werknemers? Kies voor Actief in Werk!
  Op zoek naar gemotiveerde werknemers?, Kies voor Actief in Werk!
 • Op zoek naar een succesvolle partner in re-integratie? Kies voor Actief in Werk!
  Op zoek naar een succesvolle partner in re-integratie?, Kies voor Actief in Werk!

  Actualiteiten

  • 30 januari 2017
   Aantal vacatures nadert de miljoen

   Door de aanhoudende economische groei neemt het aantal vacatures sterker toe dan voorspeld. UWV verwacht 965.000 vacatures in 2017. Daarmee komt het niveau van vlak voor de economische crisis in zicht. Ook de banengroei zet stevig door. Naar verwachting groeit de werkgelegenheid dit jaar met 138.000 banen (+1,4%), waarvan 50.000 banen in de uitzendsector.

   Lees meer »
  • 19 januari 2017
   Werkloosheid daalt verder in december

   De werkloosheid is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 9.000 per maand afgenomen, meldt CBS. Het aantal werkloze mensen kwam in december uit op 482.000. Dit is 5,4 procent van de beroepsbevolking. UWV telde eind december 412.000 WW-uitkeringen.

   Lees meer »
  • Januari 2017
   Nieuwsflits arbeidsmarkt Noord-Brabant

   Het aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant laat in december 2016 een dalende lijn zien, zowel ten opzichte van vorige maand als ten opzichte van vorig jaar. Het WW-percentage daalde in alle Brabantse arbeidsmarktregio’s.

   Lees meer »
  • 29 november 2016
   Daling 50-plussers in de WW zet door

   Het aantal 50-plussers met een WW-uitkering blijft dalen. Daarbij zijn duidelijke regionale verschillen te zien. Zo is het aantal WW’ers van 50 jaar en ouder in Friesland sinds februari van dit jaar gedaald met 13 procent, tegen 4 procent in Noord-Holland en Utrecht. In absolute aantallen spant Zuid-Holland de kroon, met bijna 2.600 minder 50-plus WW’ers. 

   Lees meer »
  • 18 augustus 2016
   Werkloosheid daalt naar 6 procent

   Nederland had in juli 541.000 werklozen, dat is 6,0 procent van de beroepsbevolking. In april van dit jaar waren er nog 572.000 werklozen, 6,4 procent van de beroepsbevolking. Het percentage werkloze 45-plussers daalt het sterkst. Sinds april zijn er 40.000 mensen met betaald werk bijgekomen. Dit meldt CBS. UWV telde eind juli 432.000 WW-uitkeringen.

   Lees meer »
  • 12 augustus 2016
   Werkgelegenheid neemt toe in tweede kwartaal

   De werkgelegenheid is in het tweede kwartaal gegroeid. Het aantal banen van werknemers en zelfstandigen nam met 38.000 toe ten opzichte van een kwartaal eerder.  Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag. De toename van het aantal banen kwam voor rekening van werknemers. Er kwamen 45.000 banen bij voor werknemers. Het aantal banen van zelfstandigen nam juist iets af. Dit aantal daalde met zevenduizend. Er zijn nu ruim twee miljoen banen voor zelfstandigen. Dit komt neer op één op de vijf banen.

   Lees meer »
  • 30 juni 2016
   Minder 50-plussers in de WW

   Het aantal WW-uitkeringen aan 50-plussers is de afgelopen 2 maanden gedaald met 5.000. Eind mei werden ruim 211.000 WW-uitkeringen verstrekt aan 50-plussers, tegen 216.000 eind maart dit jaar. 

   Lees meer »
  • 10 juni 2016
   UWV verstrekt minder nieuwe WW-uitkeringen aan jongeren

   Het aantal jongeren dat een nieuwe WW-uitkering aanvraagt bij UWV is de afgelopen periode met 12% gedaald. Met name vanuit de bouw- en zorgsector doen minder jongeren een beroep op een uitkering. Dit blijkt uit het rapport Basiscijfers Jeugd dat SBB en UWV op 10 juni hebben uitgebracht.  Uit de cijfers blijkt dat het aantal studenten dat een beroepsopleiding met een combinatie leren en werken (bbl) kiest verder gedaald is tot 97.473. De zorg is de sector met de meeste mbo-studenten en -gediplomeerden.

   Lees meer »
  • 31 mei 2016
   UWV: ruim 200.000 banen erbij in twee jaar tijd

   Door het economisch herstel neemt de vraag naar arbeid dit jaar en volgend jaar verder toe in Nederland. UWV verwacht een toename van het aantal banen met ruim 200.000. De sterkste werkgelegenheidsgroei is in de uitzendsector. In de bouw neemt het aantal banen van werknemers voor het eerst in jaren weer toe. Door het economisch herstel neemt de vraag naar arbeid dit jaar en volgend jaar verder toe in Nederland. UWV verwacht een toename van het aantal banen met ruim 200.000. De sterkste werkgelegenheidsgroei is in de uitzendsector. In de bouw neemt het aantal banen van werknemers voor het eerst in jaren weer toe. Andere sectoren waar veel banen bijkomen zijn de ICT, horeca, detail- en groothandel en de specialistische zakelijke dienstverlening. UWV rekent verder op een lichte stijging van het aantal vacatures in de komende jaren en een afname van het aantal WW-uitkeringen tot ruim onder de 400.000 eind 2017.

   Lees meer »
  • 18 maart 2016
   Meer mensen aan het werk

   In februari waren er 7.000 werklozen meer dan een maand eerder. Gemiddeld over de afgelopen drie maanden daalde de werkloosheid nog wel met 5.000 per maand. Deze daling ging samen met een stijging van het aantal werkenden van 8.000 per maand. De beroepsbevolking, het aantal werkenden en werklozen, steeg met 3.000. Dat meldt CBS. Er waren in februari 581.000 werklozen, dat is 6,5 procent van de beroepsbevolking.

   Lees meer »
  • 1 januari 2016
   Wijziging WW

   Vanaf 1 januari 2016 worden een aantal wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot de WW. Deze wijzigingen hebben onder andere betrekking op de maximale duur van de WW en de opbouw van de WW-rechten.

   Lees meer »
  • 19 november 2015
   Werkloosheid toegenomen

   Meer mensen die eerder niet actief waren op de arbeidsmarkt zijn de afgelopen drie maanden naar werk gaan zoeken, al vonden ze nog niet direct een baan. Het aantal werkenden bleef vrijwel gelijk waardoor de werkloosheid in deze periode met gemiddeld 4.000 per maand toenam. In oktober was 6,9% van de beroepsbevolking werkloos. Het aantal werklozen ligt met 616.000 nog wel onder het niveau van januari toen de werkloosheid weer ging dalen. Dit meldt CBS.

   Lees meer »
  • 30 oktober 2015
   Lopende WW-uitkeringen iets gedaald

   Het aantal lopende WW-uitkeringen komt in september 2015 uit op 416.500, dat is 3.100 (-0,7%) minder dan in augustus. In september vorig jaar nam het aantal uitkeringen vergeleken met de maand daarvoor nog af met 2,4 procent. Alleen voor jongeren tot 25 jaar is het aantal WW-uitkeringen in september toegenomen (+3,1%). Voor 55-plussers bleef het aantal WW-uitkeringen in september vrijwel gelijk aan dat van augustus. Bij sectoren lopen de ontwikkelingen uiteen van een daling vanuit de bouwnijverheid (-6%) tot een toename voor de horeca (vakantieperiode is voorbij) met 1,2%.

   Lees meer »
  • 20 augustus 2015
   Werkloosheid verder gedaald

   Het aantal werklozen daalde in juli naar 603.000. In de afgelopen 3 maanden nam de werkloosheid met 22.000 af. Het aantal werkenden is in deze periode met 14.000 toegenomen. De werkzame beroepsbevolking telt 8,3 miljoen personen. De werkloosheid kwam hiermee in juli uit op 6,8% van de beroepsbevolking. Dit blijkt uit de meest recente cijfers van CBS.

   Lees meer »
  • 5 juni 2015
   Wet werk en Zekerheid (Wwz)

   Per 1 juli 2015 veranderd de wetgeving omtrent ontslagrecht en treed de nieuwe Wet werk en zekerheid (Wwz) in werking.
   De Rijksoverheid heeft een aantal brochures gepubliceerd voor werkgevers en werknemers die duidelijkheid verschaffen over de diverse vormen van ontslag. Klik hier om de brochures te bekijken.

  • 21 april 2015
   Meer mensen aan het werk, vooral jongeren

   Het aantal mensen met een baan is de afgelopen 3 maanden met gemiddeld 6 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren hadden vaker werk. De beroepsbevolking bleef in die periode vrijwel gelijk. Het aantal werklozen liep daardoor in de afgelopen periode met gemiddeld 6 duizend per maand terug. Dat meldt het CBS vandaag.

   Lees meer »
  • 19 februari 2015
   Herstel arbeidsmarkt zet door in 2015

   Onder invloed van een aantrekkende economische groei verwacht UWV dit jaar een verdere verbetering van de arbeidsmarkt. Voor het eerst in jaren zal het aantal banen van werknemers weer groei vertonen. Het aantal vacatures neemt net als in 2014 toe, in vrijwel alle sectoren. Het aantal WW-uitkeringen zal voor het eerst in drie jaar op jaarbasis afnemen. Dit zijn enkele voorspellingen uit de vandaag uitgebrachte arbeidsmarktprognose van UWV.

   Lees meer »
  • 16 december 2014
   Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd

   Het aantal werklozen is in oktober vrijwel gelijk gebleven. Dit maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag bekend. Tot en met september daalde de werkloosheid 5 maanden op rij. In oktober was 8% van de beroepsbevolking werkloos. Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal WW-uitkeringen met 500 is afgenomen tot 419.000.

   Lees meer »
  • 27 oktober 2014
   Werkloosheid daalt verder in september

   Het aantal werklozen is in september voor de vijfde maand op rij gedaald. Dit maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag bekend. Het aantal werklozen nam af met 4 duizend ten opzichte van augustus, opnieuw waren er meer mensen aan het werk. In september was 8 procent van de beroepsbevolking werkloos.

   Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal WW-uitkeringen in september met 11 duizend is afgenomen tot 420 duizend. Alleen onder 55-plussers nam het aantal WW-uitkeringen niet af.

   Lees meer »
  • 16 september 2014
   OESO positief over Nederlandse arbeidsmarkt

   De Nederlandse arbeidsmarkt biedt relatief veel banen met een goed inkomen en veel zekerheid. Dat blijkt uit een onderzoek dat de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) heeft gepresenteerd.

   Lees meer »
  • 28 juli 2014
   Opnieuw daling werkloosheid

   De werkloosheid is in juni gedaald naar 8,4 procent van de beroepsbevolking, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

   Er zijn meer mensen aan het werk. De werkloosheid is in juni afgenomen met 16 duizend personen en is uitgekomen op 8,4 procent van de beroepsbevolking.

   Lees meer »
  • 17 juni 2014
   UWV arbeidsmarktprognose 2014-2015

   Door de aantrekkende economie komt er dit jaar een einde aan de sterke toename van het aantal WW-uitkeringen. Na drie jaar van krimp zal de werkgelegenheid in 2015 bovendien weer licht kunnen groeien. Dit jaar al verwacht UWV een toename van het aantal vacatures. Het zijn enkele conclusies uit de arbeidsmarktprognose die UWV vandaag presenteert. De groei van het aantal banen wordt alleen in het bedrijfsleven verwacht. In de collectieve sector zal de werkgelegenheid verder afnemen.

   Lees meer »
  • 13 mei 2014
   Werkloosheid gedaald, maar minder mensen aan het werk

   Het CBS heeft vandaag bekendgemaakt dat de werkloosheid in maart is gedaald met 7.000. Deze daling werd veroorzaakt doordat mensen zich terugtrokken van de arbeidsmarkt, niet doordat meer mensen betaald werk kregen. Het aantal mensen met betaald werk nam in maart opnieuw af.

   Lees meer »
  • 1 april 2014
   Werkloosheid verder toegenomen

   De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in februari 2014 met 13.000 toe en kwam uit op 691.000 personen. Dat is 8,8% van de beroepsbevolking. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

   Lees meer »
  • 24 februari 2014
   Werkloosheid verder opgelopen

   De werkloosheid in Nederland is in januari met 10.000 gestegen tot 678.000, ofwel 8,6 procent van de beroepsbevolking. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag bekendgemaakt.

   Lees meer »
  • 20 januari 2014
   Procesindustrie verwacht toenemend tekort aan vakmensen

   Na een sterke krimp van de vacaturemarkt de afgelopen jaren lijkt het aantal vacatures in de procesindustrie weer aan te trekken. Gevolg is dat de sector zich moet voorbereiden op een tekort aan vakmensen. Partijen in de sector verwachten dat bedrijven de komende jaren vooral moeite zullen ondervinden om gekwalificeerde procesoperators en monteurs te werven. Ook hoogopgeleide procestechnologen komen meer in trek. Dit blijkt uit een sectoranalyse over de procesindustrie die UWV vandaag heeft gepubliceerd.

   Lees meer »
  • 20 december 2013
   Werkloosheid gedaald

   De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in november 2013 met 21.000 af en kwam uit op 653.000 personen. Dat is 8,2% van de beroepsbevolking. Dit blijkt uit de nieuwste  cijfers van het CBS. Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal WW-uitkeringen in november met 11.000 is toegenomen tot 419.000.

   Lees meer »
  • 18 november 2013
   CBS: “iets meer vacatures”

   Eind september stonden er, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, 94 duizend vacatures open. Dat zijn er 3 duizend meer dan een kwartaal eerder. Hiermee is voor het eerst in twee jaar sprake van een toename van het aantal vacatures. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. 

   Lees meer »
  • 7 oktober 2013
   UWV gaat strijd aan met ouderenwerkloosheid

   Het UWV en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) slaan de handen ineen om de werkloosheid onder 55-plussers aan te pakken. Dat maakt het UWV bekend. SZW maakt voor de komende twee jaar 67 miljoen Euro vrij. Daarvan worden onder andere scholing voor ouderen bekostigd en krijgen uitzendbureaus een financiële vergoeding wanneer zij ouderen aan een baan helpen. "Het is een goede zaak dat we de komende twee jaar duizenden werkloze 55-plussers aan de slag gaan helpen. We hebben de ervaring van 55-plussers hard nodig op de arbeidsmarkt", zegt Lodewijk Asscher, minister van Sociale Zaken.

   Lees meer »
  • 10 september 2013
   Nieuwsflits arbeidsmarkt juli 2013

   De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in juli 2013 toe met 19.000 en kwam uit op 694.000 personen. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal WW‐uitkeringen in juli met 13.000 is toegenomen tot 395.000.

   Lees meer »
  • 31 juli 2013
   Nieuwsflits arbeidsmarkt juni 2013

   De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in juni 2013 toe met 16.000 en kwam uit op 675.000 personen. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal WW-uitkeringen in juni met 4.000 is toegenomen tot 382.000.

   Lees meer »
  • 8 juli 2013
   Provincie maak geld vrij voor crisisaanpak

   Provinciale Staten hebben tijdens de behandeling van de voorjaarsnota ingestemd met het vrijmaken van geld voor de crisisaanpak arbeidsmarktbeleid. Met dit plan willen de Gedeputeerde Staten ruim 3200 mensen helpen bij het behouden of vinden van een baan of stageplaats. De samenwerkende partijen in het Pact Brabant hebben het crisisplan 2013-2014 ontwikkeld. Bert Pauli, gedeputeerde economische zaken en voorzitter van Pact Brabant: ‘Ik ben blij dat we nu snel actie ondernemen, zodat de werkloosheid wordt aangepakt.’

   Lees meer »
  • 3 mei 2013
   Nieuwsflits arbeidsmarkt maart 2013

   De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in maart 2013 toe met 30.000 en kwam uit op 643.000 personen. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal WW-uitkeringen in maart met 3.000 toenam tot 380.000.

   Lees meer »
  • 18 maart 2013
   Werkzoekende jongere is steeds hoger opgeleid

   Het aantal bij UWV geregistreerde jonge werkzoekenden is ten opzichte van 2011 met dertig procent gestegen. Met name onder hoogopgeleide jongeren en jongeren met een mbo 3 of 4 opleiding nam het aantal werkzoekenden fors toe. Dit blijkt uit de nieuwe Basiscijfers Jeugd die de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en UWV vandaag hebben uitgebracht. Uit de cijfers volgt dat het aantal mbo’ers dat met een stage of leerbaan begon in de laatste vier maanden van vorig jaar 20.000 lager is dan in 2011.

   Lees meer »
  • 5 februari 2013
   Nieuwsflits arbeidsmarkt december 2012

   De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in december 2012 toe met 19.000 en kwam uit op 571.000 personen. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal WW-uitkeringen in december uitkwam op 340.000, dat zijn er 18.000 meer dan in november.

   Lees meer »
  • 3 januari 2013
   Werkloosheid gestegen naar 7 procent

   De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in november 2012 toe met 16 duizend en kwam uit op 552 duizend personen. Daarmee komt de werkloosheid op 7 procent van de beroepsbevolking. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

   Lees meer »
  • 26 november 2012
   Talenten medewerkers onvoldoende in kaart

   Vaak heeft een organisatie meer talent in huis dan waar het management zich bewust van is. Meer dan de helft (52 procent) van de bedrijven heeft geen inzicht in het talent dat zich in de organisatie bevindt. Als reden noemen veel bedrijven dat talentontwikkeling binnen hun organisatie niet voldoende prioriteit heeft.

   Lees meer »
  • 25 oktober 2012
   Meer jongeren zonder werk dan een jaar geleden

   Het aantal bij UWV geregistreerde jonge werkzoekenden is ten opzichte van vorig jaar met 6.000 gestegen. Het aantal jongeren dat in de eerste acht maanden van dit jaar met een stage of leerbaan begon, is 15.000 lager dan in 2011. Dit blijkt uit de nieuwe Basiscijfers Jeugd die SBB en UWV vandaag uitbrengen.

   Lees meer »
  • 25 september 2012
   Nieuwsflits arbeidsmarkt augustus 2012

   De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in augustus 2012 verder toe met 4.000 en kwam uit op 514.000 personen. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal WW-uitkeringen met 6.000 is gestegen tot 304.000.

   Lees meer »
  • 27 augustus 2012
   Nieuwsflits arbeidsmarkt juli 2012

   De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in juli 2012 verder toe en kwam uit op 510.000 personen. Dat is 6,5 procent van de beroepsbevolking. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

   Lees meer »