Loket subsidieregeling voor behoud zorgmedewerkers geopend

15-06-2022

Loket subsidieregeling voor behoud zorgmedewerkers met post-covidklachten geopend

Werkgevers kunnen vanaf 15 juni 2022 subsidie aanvragen om zorgmedewerkers met post-covidklachten langer in dienst te houden. Met de subsidie worden werkgevers gestimuleerd samen met de medewerker te blijven werken aan herstel en re-integratie. Het doel is om de zorgmedewerkers te behouden voor de zorg. 

Subsidievoorwaarden

Het gaat om werknemers die in het begin van de coronapandemie (tussen maart 2020 en december 2020) langdurig ziek zijn geworden. Vanwege het tekort aan zorgpersoneel is het behoud van deze werknemers gewenst, maar door de druk op de zorg en de Corona-maatregelen zijn er beperkingen geweest voor hun re-integratie.

De regeling stimuleert werkgevers om een vrijwillige verlengde loondoorbetaling af te spreken met de betreffende werknemers, zodat de periode voor herstel en re-integratie wordt verlengd. De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten van de verlengde loondoorbetaling. Het doel is om daarmee meer langdurig zieke zorgwerknemers te behouden voor het werk in de zorg.
 

Werkgevers kunnen deze subsidie aanvragen als:

1. Voor een werknemer na het tweede ziektejaar een verlengde loondoorbetaling van minimaal zes maanden is afgesproken.
2. Het een werknemer betreft die in de periode maart tot en met december 2020 langdurig ziek werd.
3. Het UWV deze vrijwillige verlenging van de loondoorbetaling heeft bevestigd.

Hoogte subsidie

De subsidie bedraagt € 1.100 per maand waarin een verlengde loondoorbetaling heeft plaatsgevonden.

U ontvangt een voorschot op de subsidie op basis van de afgesproken duur van de verlenging (minimaal 6/maximaal 12 maanden). De subsidie wordt uiteindelijk vastgesteld op basis van het aantal maanden dat de loondoorbetaling bij ziekte na het tweede ziektejaar is doorbetaald. Als die periode korter is dan de afgesproken duur van de verlenging, kan het teveel ontvangen bedrag worden terug gevorderd. Dit gebeurt bijvoorbeeld als de medewerker het werk volledig heeft hervat, is overgegaan naar een andere werkgever, of is overleden. U heeft hiervoor een meldplicht.

Aanvragen subsidie

Er zijn drie rondes waarin u subsidie kunt aanvragen:
In de eerste ronde kunt u subsidie aanvragen van 15 juni tot en met 31 juli 2022.
De tweede aanvraagronde is van 1 augustus 2022 tot en met 31 oktober 2022.
De derde aanvraagronde is van 1 november 2022 tot en met 1 februari 2023.

Binnen 13 weken na de aanvraagronde ontvangt u een besluit over uw aanvraag. Na het toekennen van de aanvraag ontvangt u de subsidie.

Verplichtingen

Let op: heeft u subsidie ontvangen? Dan geldt er ook een meldingsplicht (en eventueel een administratieplicht).

De meldingsplicht houdt in dat u het in elk geval moet melden als de periode van de vrijwillige verlenging van de loondoorbetaling wijzigt. Hiervan is sprake als:
- de afgesproken periode wordt uitgebreid of verkort, en
- de loondoorbetaling aan de werknemer eerder eindigt dan de einddatum van de verlengingsperiode, bijvoorbeeld vanwege volledige werkhervatting van de werknemer.

Deze meldingen hebben gevolgen voor de hoogte van de subsidie die u ontvangt. U bent verplicht het direct te melden aan het Ministerie van VWS zodra zoiets gebeurt.

Ontvangt u meer dan € 25.000 subsidie? Dan heeft u naast de meldingsplicht ook een administratieplicht. Dit betekent dat u een overzichtelijke en controleerbare administratie moet voeren en deze tenminste gedurende tien jaar moet bewaren.

Bron: Ministerie van Volksgezonheid, Welzijn en Sport/Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen
 

Vraag subsidie aan


 

De voorwaarden omtrent de uitvoering van de Subsidieregeling voor behoud zorgmedewerkers met post-covidklachten kan worden gewijzigd, bijgesteld of komen te vervallen. Aan deze blog kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de actuele situatie raden wij u aan om de website van de Rijksoverheid te raadplegen of door te informeren bij uw consulent van Actief in Werk.

Actief in Werk is een gespecialiseerd bureau actief op het gebied van re-integratie, outplacement en loopbaancoaching. Wij voeren onder andere re-integratietrajecten uit voor de zorg- en welzijnsector in de regio’s Breda, Den Bosch, Eindhoven en Tilburg.