Subsidieregeling voor scholing en ontwikkeling (STAP-budget)

01-08-2022

Subsidieregeling STAP: STimulering Arbeidsmarkt Positie

Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf 1 maart 2022 een STAP-budget van max. € 1.000 aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Mensen kunnen deze subsidie gebruiken voor het volgen van een training, cursus of opleiding om zo goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt. De subsidie heet STAP. Dit staat voor STimulering Arbeidsmarkt Positie.

UPDATE: Er wordt iedere twee maanden een beperkt STAP-budget beschikbaar besteld. Alle aanvragen tot nu toe zijn reeds helemaal benut. Er kunnen momenteel geen nieuwe aanvragen worden ingediend. De eerstvolgende aanvraagperiode start op donderdag 1 september 2022 om 10:00 uur. De vorige aanvraagrondes waren vaak binnen enkele uren volledig gebruikt. Dien de aanvraag dus tijdig in!

De resterende aanvraagperiodes voor 2022 zijn:
- 1 september 2022 t/m 31 oktober 2022
- 1 november 2022 t/m 31 december 2022

Meer kansen op de arbeidsmarkt door opleiding

Het STAP-budget is een subsidieregeling voor scholing en ontwikkeling. Tot 1 januari 2022 is het voor werkenden en werkzoekenden mogelijk om bij de aangifte inkomstenbelasting scholingskosten af te trekken. Daarna zijn deze kosten niet meer aftrekbaar.
Deze aanpassing is gewenst, omdat juist de mensen die het meeste voordeel hebben van een investering in de eigen loopbaan weinig gebruik maken van deze mogelijkheid. Bijvoorbeeld mensen die om financiële redenen geen (bij)scholing kunnen volgen. De overheid wil dat deze mensen met het STAP-budget zelf kunnen kiezen voor het volgen van een opleiding of cursus. Zodat ook zij zich kunnen ontwikkelen tijdens hun loopbaan en hun positie op de arbeidsmarkt kunnen versterken.

Omscholen en baan houden of wisselen

Mensen die zich laten om- of bijscholen kunnen voorkomen dat ze hun baan verliezen. Ook hebben zij meer kans om een andere baan te vinden. Werk verandert namelijk snel. Steeds meer werk is digitaal. Hierdoor komen er nieuwe banen bij, terwijl andere banen verdwijnen. Ook door de Corona-crisis verdwijnen er banen. Terwijl er in de zorg, techniek en het onderwijs juist veel vacatures zijn. Voor mensen met zware beroepen (bijvoorbeeld in de bouw) kan omscholing helpen om van baan te wisselen. Zo kunnen zij op een gezonde manier de AOW-leeftijd bereiken.

STAP-budget aanvragen bij UWV

Vanaf 1 maart 2022 kunnen werkenden en werkzoekenden via het STAP-portaal het STAP-budget aanvragen. Dit kan per persoon één keer per jaar. Als de aanvraag is goedgekeurd, wordt het bedrag betaald aan de opleider. De aanvragen worden beheerd en uitgevoerd door het UWV. 

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) houdt een Scholingsregister bij met opleidingen waarvoor mensen STAP-budget kunnen aanvragen. Een STAP-budget aanvragen kan alleen als de scholingsactiviteiten in het scholingsregister staan.

Bron: Rijksoverheid.nl