NOW 6.0: inspanningsverplichting voor werkgevers

26-07-2021

NOW 6.0: inspanningsverplichting voor werkgevers

Vanaf 26 juli 2021 (t/m 30 september 2021) is het mogelijk voor werkgevers om de toekenning NOW 6.0 aan te vragen via de website van UWV. Daarmee kunt u een tegemoetkoming ontvangen voor loonkosten. Aan het toekennen van de NOW 6.0 zijn een aantal voorwaarden voor werkgevers verbonden.

Zo heeft u een inspanningsplicht als u een werknemer ontslaat, een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst niet verlengd of een ontslagaanvraag indient op basis van bedrijfseconomische gronden. U bent dan namelijk verplicht om uw werknemer te begeleiden naar ander werk.

Hoe voldoe ik aan de inspanningsverplichting?

Er zijn verschillende mogelijkheden om aan de inspanningsverplichting te voldoen. Het belangrijkste daarbij is dat u de werknemers concrete begeleiding biedt naar ander werk. Deze begeleiding hoeft u niet zelf te verzorgen, maar daarvoor kunt u bijvoorbeeld een gespecialiseerd outplacementbureau inschakelen. Het outplacementbureau kan door middel van een outplacementtraject passende begeleiding bieden bij de zoektocht naar een nieuwe baan. Let er wel op dat het outplacementtraject voldoende (inhoudelijk) bijdraagt bij de zoektocht naar een nieuwe baan. Zo is de inzet van bijvoorbeeld diverse testen wenselijk, zoals een beroepskeuzetest, zodat kan worden bepaald waar de beste (reële) kansen liggen voor de werknemer. Daarnaast kunnen praktische zaken als een sollicitatietraining en het concreet bemiddelen naar een nieuwe baan ook bijdragen naar de zoektocht van een nieuwe functie. Ook scholingsadvies kan onderdeel uitmaken van het traject.

Tip: laat de inspanningen die worden verricht door het outplacementbureau vastleggen in een plan van aanpak. Op die manier kunt u ook schriftelijk aan het UWV onderbouwen dat u aan de inspanningsverplichting heeft voldaan én op welke wijze. UWV kan binnen vijf jaar na het toekennen van de tegemoetkoming nog vragen om bewijslast. Bewaar het plan van aanpak daarom zorgvuldig.

Tip: spreek met de werknemer(s) af dat de kosten van scholing en/of outplacementtraject in mindering kunnen worden gebracht op de transitievergoeding. Zo voorkomt u dat gemaakte kosten bij een bedrijfseconomisch ontslag voor rekening van werkgever komen in het geval de aanvraag van de NOW 6.0 wordt afgewezen.

Meldt een aanvraag voor bedrijfseconomisch ontslag

Meldt een aanvraag voor bedrijfseconomisch ontslag altijd bij UWV Telefoon NOW (088-8982004). U dient contact op te nemen binnen het tijdvak waarvoor tegemoetkoming wordt aangevraagd. Doet u dit niet, dan wordt uw definitieve tegemoetkoming met 5% verlaagd.
 

Lees meer over een outplacementtraject bij Actief in Werk