Proefplaatsing

01-01-2022

Maak gebruik van een proefplaatsing van UWV

Bij het aannemen van een nieuwe werknemer kunt u in sommige gevallen gebruik maken van een proefplaatsing. Dit houdt in dat de nieuwe werknemer maximaal twee maanden voor u werkt waarbij u geen loon hoeft te betalen. De werknemer ontvangt gedurende deze periode zijn reguliere uitkering. De proefplaatsing is onder andere bedoeld om te bekijken of de werknemer geschikt is voor de functie.

Doelgroep proefplaatsing

U kunt een proefplaatsing inzetten voor een werknemer die voor aanvang van de proefplaatsing één van de volgende uitkeringen heeft:
- WAO-uitkering
- WIA-uitkering
- WAZ-uitkering
- Wajong-uitkering
- Ziektewet-uitkering

Ook voor een werknemer die een WW-uitkering ontvangt kan in sommige gevallen een proefplaatsing worden ingezet. Dit kan wanneer de werknemer minimaal drie maanden werkeloos is én zonder hulp moeilijk aan het werk komt. 
Is de werknemer korter dan drie maanden werkeloos, dan kan geen proefplaatsing worden ingezet, tenzij:
- de werknemer jonger is dan 27 jaar en geen startkwalificatie heeft.
- de werknemer voor aanvang van zijn WW-uitkering een Ziektewet- of arbeidsongeschiktheidsuitkering ontving en waarbij bepaald is dat de werknemer niet meer kan werken in zijn oude functie.

Voorwaarden proefplaatsing

Voor het inzetten van een proefplaatsing moet u als werkgever aan een aantal voorwaarden voldoen:
- u heeft de intentie dat u de werknemer na de proefplaatsing een dienstverband van minimaal zes maanden aanbiedt.
- het aantal uren van het dienstverband is minimaal gelijk aan het aantal uren als waarvoor de proefplaatsing is aangegaan.
- u heeft tijdens de proefplaatsing een aansprakelijkheidsverzekering waaronder de werknemer valt.

Let op: wilt u een proefplaatsing inzetten voor een chauffeur (in het beroepsgoederenvervoer)?
Lees dan eerst deze blog: https://actiefinwerk.nl/blogs/proefplaatsing-als-chauffeur-in-het-goederenvervoer-let-op

Duur proefplaatsing

De duur van de proefplaatsing is maximaal twee maanden. De duur van de proefplaatsing is net zo lang als de maximale proeftijd aan het begin van een dienstverband. Nadat een werknemer een proefplaatsing heeft doorlopen mag u dus ook geen proeftijd meer afspreken met de werknemer.
Is een proefplaatsing van twee maanden te kort voor de werknemer? U kunt dan samen met de werknemer na afloop van de proefplaatsing een nieuwe aanvraag indienen voor een langere proefplaatsing. U geeft dan gemotiveerd aan waarom u meer tijd nodig heeft om de werknemer te beoordelen. Deze aanvraag zal door UWV opnieuw beoordeeld worden. De proefplaatsing zal in totaal nooit langer dan zes maanden duren.

In geval van ziekte tijdens de proefplaatsing kan de proefplaatsing worden verlengd met de duur dat de werknemer ziek is. Vakantie of vrije dagen die de werknemer opneemt tijdens de proefplaatsing leiden niet tot een verlenging van de duur van de proefplaatsing.

Toestemming UWV

Voordat de proefplaatsing ingezet kan worden heeft u formele toestemming van UWV nodig. Samen met de werknemer vult u het formulier Aanvraag proefplaatsing in en verstuurd deze naar UWV. U vindt dit formulier op de website van UWV (www.uwv.nl).
UWV beoordeelt of de proefplaatsing ingezet kan worden en voor welke duur. Daarbij wordt rekening gehouden met de persoonlijke situatie van de werknemer en wordt beoordeeld of de werknemer geschikt is voor de functie.

UWV streeft er naar om binnen maximaal twee weken na het indienen van de aanvraag uw aanvraag te hebben beoordeeld. U ontvangt van de beoordeling een schriftelijke bevestiging en als de proefplaatsing is goedgekeurd dan kan de werknemer starten met de proefplaatsing.
 

De voorwaarden omtrent de uitvoering van de proefplaatsing kan worden gewijzigd, bijgesteld of komen te vervallen. Aan deze blog kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de actuele situatie raden wij u aan om de website van UWV te raadplegen of door te informeren bij uw consulent van Actief in Werk. Wij vertellen u graag meer over de financiële regelingen die het voor u aantrekkelijk maken om een werknemer (al dan niet met een afstand tot de arbeidsmarkt) in dienst te nemen.