Subsidieregeling voor scholing en ontwikkeling (STAP-budget)

01-05-2023

Subsidieregeling STAP: STimulering Arbeidsmarkt Positie

Update 1 mei 13:00 uur:
Op 1 mei om 10:00 uur werd het STAP-loket geopend. Inmiddels blijkt dat alle aanvragen voor deze periode zijn vergeven.


Er volgen (vooralsnog) drie aanvraagrondes in 2023:
- 3 juli 2023.
- 4 september 2023.
- 1 november 2023.

Let op: bij de vorige aanvraagrondes waren er vele aanvragen voor de subsidie en was de subsidie snel op.
Zorg dat je tijdig inlogt op de website zodat je een plaatsje krijgt in de digitale wachtrij.

Inmiddels is ook bekend geworden dat (vooralsnog) de regeling in zijn huidige opzet niet terug komt in 2024.
Zorg dus dat je tijdig de STAP-aanvraag indient!

Wat is STAP eigenlijk?

Op 1 maart 2022 is de Subsidieregeling STAP (STimulering Arbeidsmarkt Positie) in werking getreden. Werkenden én werkzoekenden kunnen vanaf 1 maart 2022 een STAP-budget van max. € 1.000 aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Mensen kunnen deze subsidie gebruiken voor het volgen van een opleiding, cursus of training om zo goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt. De overheid wil dat mensen met het STAP-budget zelf kunnen kiezen voor het volgen van een opleiding of cursus zodat ook zij zich kunnen ontwikkelen tijdens hun loopbaan en hun positie op de arbeidsmarkt kunnen versterken. Mensen die zich laten om- of bijscholen kunnen voorkomen dat ze hun baan verliezen. Ook hebben zij meer kans om een andere baan te vinden. Voor mensen met zware beroepen (bijvoorbeeld in de bouw) kan omscholing helpen om van baan te wisselen. Zo kunnen zij op een gezonde manier de AOW-leeftijd bereiken.

Voorwaarden STAP-aanvraag

Er zijn een aantal voorwaarden om recht te hebben op het STAP-budget:
- De aanvrager is minimaal 18 jaar oud en ontvangt op het moment van aanvragen geen AOW.
- De gekozen opleiding, cursus of training staat in het STAP-scholingsregister.
- De gekozen opleiding, cursus of training start minimaal vier weken na de datum van de aanvraag.
- De aanvrager heeft de afgelopen 24 maanden in Nederland gewerkt, gewoond of een uitkering ontvangen.

Werkwijze

Je begint met jezelf in te schrijven voor een opleiding, cursus of training uit het STAP-scholingsregister.
Na de inschrijving krijg je van de opleider een STAP-aanmeldingsbewijs.
Met het STAP-aanmeldingsbewijs vraag je een STAP-budget aan. 
Dit doe je met behulp van jouw DigiD via het STAP-portaal.

Je kunt per persoon één keer per jaar STAP-budget aanvragen. Als de aanvraag is goedgekeurd, wordt het bedrag betaald aan de opleider. De aanvragen worden beheerd en uitgevoerd door het UWV. 

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) houdt een Scholingsregister bij met opleidingen waarvoor mensen STAP-budget kunnen aanvragen. Een STAP-budget aanvragen kan alleen als de scholingsactiviteiten in het scholingsregister staan.

Bron: Rijksoverheid.nl

De voorwaarden omtrent de uitvoering van deze regeling kan worden gewijzigd, bijgesteld of komen te vervallen. Aan deze blog kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de actuele situatie raden wij u aan om de website van UWV te raadplegen.