Subsidieregeling voor aanpassing werkplek

01-06-2022

Experiment generieke werkgeversvoorziening

UWV heeft een nieuwe (tijdelijke) financiële regeling in het leven geroepen: experiment generieke werkgeversvoorziening. Deze regeling heeft als doel om werkgevers te stimuleren om werknemers met een arbeidsbeperking voor langere tijd in dienst te nemen (of in dienst te houden). De regeling voorziet in financiële middelen om voorzieningen/aanpassingen binnen een organisatie mogelijk te maken. 


Het aanvragen van de subsidie is mogelijk t/m 30 juni 2022. U dient de subsidie te gebruiken om één of meerdere werkplekken binnen uw organisatie aan te passen. Dit kan variëren van een aanpassing in een productieproces tot de aanschaf van bepaalde meeneembare voorzieningen. Het doel is dat één (of meerdere) werknemer(s) met een vergelijkbare arbeidsbeperking minimaal drie jaar van de voorziening gebruik maakt. Omdat het hier vooralsnog om een experiment gaat, blijft UWV monitoren of door de subsidieregeling ook meer werknemers aan het werk zijn gegaan (en blijven). 

Subsidievoorwaarden

Om voor de subsidie in aanmerking te komen, dient de aanvraag aan een aantal voorwaarden te voldoen:
- De voorziening is een noodzakelijke aanpassing en inrichting van uw werkplek of uw organisatie.
- Gedurende de drie jaar van het experiment moet er minimaal één werknemer in dienst zijn voor wie de voorziening een noodzakelijke aanpassing is.
- De betreffende werknemer heeft/krijgt een dienstverband voor tenminste zes maanden.
- Er is door UWV een structureel functionele arbeidsbeperking vastgesteld bij de werknemer voor wie de subsidie wordt aangevraagd.
- De werknemer heeft de voorziening nodig om te kunnen werken.

Dienstverbanden waarbij een WSW-indicatie van toepassing is worden uitgesloten van dit experiment.
De regeling kan voor één of meerder werknemers worden aangevraagd tot maximaal € 1.000.000 (incl. BTW).

Aanvragen subsidie

U kunt de subsidie aanvragen via de website van UWV. De aanvraag bestaat uit twee formulieren:
één formulier voor de werkgever en één formulier dat u samen met uw (toekomstige) medewerker invult. 


Na ontvangst van de aanvraag zal een Arbeidsdeskundige van UWV contact opnemen om de aangevraagde voorziening te bespreken. Binnen maximaal acht weken ontvangt u een definitieve beslissing inzake de aanvraag. Indien de subsidie wordt toegekent ontvangt u een beslissingsbrief welk na akkoord getekend geretourneerd dient te worden aan UWV. Na ontvangst van de getekende verklaring ontvangt u de subsidie.

Subsidieregelingen

Naast het Experiment generieke werkgeversvoorzieningen zijn er ook nog andere (financiële) regelingen die het voor werkgevers aantrekkelijk maken om werknemers (al dan niet met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt) in dienst te nemen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de mogelijkheden die een proefplaatsing of loonkostenvoordeel biedt of de no-riskpolis die van toepassing kan zijn als u een werkzoekende met een ziekte of handicap in dienst neemt.

Lees hier meer over Proefplaatsing

Lees hier meer over Loonkostenvoordeel


 

Heeft u een vacature waarbij u specifiek op zoek bent naar een medewerker met een afstand tot de arbeidsmarkt? Meldt uw vacature dan aan bij Actief in Werk en wij denken met u mee bij het vinden van een passende kandidaat.

Meld uw vacature aan


 

De voorwaarden omtrent de uitvoering van het experiment generieke werkgeversvoorziening kan worden gewijzigd, bijgesteld of komen te vervallen. Aan deze blog kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de actuele situatie raden wij u aan om de website van UWV te raadplegen of door te informeren bij uw consulent van Actief in Werk. Wij vertellen u graag meer over de financiële regelingen die het voor u aantrekkelijk maken om een werknemer (al dan niet met een afstand tot de arbeidsmarkt) in dienst te nemen.

Actief in Werk is een gespecialiseerd bureau actief op het gebied van re-integratie, outplacement en loopbaancoaching. Wij voeren onder andere re-integratietrajecten uit voor UWV in de regio’s Breda, Den Bosch, Eindhoven en Tilburg.