UWV Nieuwsflits arbeidsmarkt Noord-Brabant (februari 2021)

19-03-2021

Aantal WW-uitkeringen daalt licht. Veel kansen in zorgberoepen

Het aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant nam in februari 2021 met 1% af ten opzichte van een maand eerder. Op jaarbasis was er wel een toename te zien. In de zorg zet de groei van de werkgelegenheid door en is er nog altijd sprake van krapte. De zorgsector biedt dan ook goede kansen op werk.

Aantal WW-uitkeringen daalt licht, op jaarbasis nog altijd sprake van toename

Eind februari 2021 telde de provincie Noord-Brabant 42.300 WW-uitkeringen. Dat was 1% minder dan in januari 2021 en een toename van 15% in vergelijking met februari 2020. De daling van het aantal WW-uitkeringen in februari volgt op twee maanden van stijging. Ook landelijk lag het aantal verstrekte WW-uitkeringen 1% lager ten opzichte van vorige maand en in vergelijking met februari 2020 was er sprake van een toename van 19%. Het WW-percentage in Noord-Brabant bedroeg in februari 2021 3,0%, iets lager dan het landelijke WW-percentage van 3,1%.

Werkgelegenheidsgroei in de zorg zet zich voort

De Corona-crisis heeft een grote impact op de zorg. Enerzijds hebben met name ziekenhuizen te maken met een stijgende vraag naar acute zorg van coronapatiënten. Anderzijds is een deel van de planbare zorg afgeschaald om de zorg voor Corona-patiënten op te kunnen vangen. Ook in andere delen van de zorgsector is de impact groot. Zo hebben onder andere tandartsen en fysiotherapeuten als gevolg van de maatregelen (tijdelijk) geen of minder zorg kunnen bieden. Huisartsen hebben te maken gehad met een daling van het aantal consulten. In de ouderenzorg zijn bepaalde activiteiten, zoals dagbesteding, tijdelijk niet meer mogelijk. Al deze effecten samen leidden ertoe dat de banengroei in de zorg in het begin van 2020 werd afgeremd, maar desondanks neemt de werkgelegenheid nog steeds toe . Aan het eind van het derde kwartaal van 2020 waren er in elke branche binnen de zorg meer banen voor werknemers dan een jaar eerder. Het duidelijkst was die toename te zien in de verpleging, verzorging & thuiszorg (VVT). Landelijk waren er in 2020 meer dan 1,2 miljoen banen van werknemers in de zorg (exclusief zelfstandigen). Prognoses van UWV voor 2021 gaan uit van een verdere groei van de werkgelegenheid in de zorg als geheel. Zie ook de sectorbarometer zorg van UWV voor meer informatie over de arbeidsmarkt in deze sector.

WW-uitkeringen zorgberoepen op jaarbasis licht gestegen. Meeste vacatures voor verzorgenden IG.

Het aantal WW-uitkeringen voor beroepen in de zorg (selectie van 61 zorgberoepen) nam in de provincie Noord-Brabant in de periode van februari 2020 tot en met mei 2020 toe met 11%. Ter vergelijking: het totale aantal WW-uitkeringen over alle beroepsklassen gezamenlijk steeg in Noord-Brabant in dezelfde periode met 23%. In de zomerperiode van 2020 liet het aantal WW-uitkeringen vanuit zorgberoepen in Noord-Brabant een duidelijke daling zien. Sinds december 2020 is er weer sprake van een lichte stijging. In februari 2021 lag het aantal WW-uitkeringen voor zorgberoepen in Noord-Brabant 5% hoger dan in februari 2020. Voor SJK-beroepen (Sociaal werk, Jeugdzorg en Kinderopvang) lag het aantal WW-uitkeringen in februari 2021 13% hoger dan een jaar daarvoor.
In 2019 stonden er in Noord-Brabant doorlopend veel vacatures open voor zorgberoepen. In het eerste kwartaal van 2020 zakte dat iets terug, maar de daling bleef beperkt en in de daaropvolgende kwartalen was er sprake van een toename van het aantal vacatures. Eind 2020 waren er 3.300 openstaande vacatures voor zorgberoepen in Noord-Brabant. Daarmee lag het aantal openstaande vacatures 12% hoger dan een jaar eerder. Van de openstaande vacatures voor zorgberoepen in Noord-Brabant zijn eind 2020 de meeste voor verzorgenden individuele gezondheidszorg (verzorgenden IG, 22%), basis verpleegkundigen (11%) en groeps- en woonbegeleiders (11%).

Nog altijd krapte in veel zorgberoepen

Met name als gevolg van de Corona-maatregelen was er in het tweede kwartaal van 2020 niet langer sprake van algehele krapte op de arbeidsmarkt in Noord-Brabant. De spanning op de arbeidsmarkt kon destijds getypeerd worden als gemiddeld (vacatures en werkzoekenden zijn met elkaar in evenwicht). In het vierde kwartaal van 2020 was er echter weer sprake van een krappe arbeidsmarkt. Voor zorgberoepen was er het hele jaar sprake van krapte op de arbeidsmarkt. Dat wil zeggen dat er per vacature relatief weinig kandidaten zijn. Het kost werkgevers dus veel moeite om vacatures te vervullen. Voor veel zorgberoepen kon de arbeidsmarkt in Noord-Brabant in het vierde kwartaal van 2020 zelfs getypeerd worden als zeer krap. De krapte was in Noord-Brabant het grootst voor wijkverpleegkundigen, gespecialiseerd verpleegkundigen (ziekenhuis) en tandartsen.

Volop kansen in zorgberoepen

Binnen de zorgsector zijn er een groot aantal beroepen die goede kansen op werk bieden. De lijst Kansrijke beroepen die in december 2020 door UWV gepubliceerd werd, noemt onder andere verpleegkundigen, verzorgenden IG, woonbegeleiders gehandicaptenzorg en huishoudelijke medewerkers thuiszorg als beroepen met goede perspectieven op werk. Voor bijna alle kansrijke zorgberoepen is minimaal een opleiding op mbo-3 niveau vereist en in veel gevallen zelfs op hbo/wo-niveau. Dat is een flinke drempel voor veel werkzoekenden, maar soms is een tussenstap mogelijk. Zo zijn de kansen bijvoorbeeld ook goed voor helpenden die kunnen doorstromen naar verzorgende IG op niveau 3.

Bron: UWV