UWV Nieuwsflits arbeidsmarkt Noord-Brabant (januari 2023)

20-02-2023

Vooral in techniek, industrie, zorg en bouw veel structureel kansrijke beroepen in Noord-Brabant.

Ondanks het feit dat het aantal WW-uitkeringen geleidelijk toeneemt, blijft de krapte op de arbeidsmarkt groot en is deze komende jaren nog niet zomaar opgelost. Met name in sectoren waar de krapte al structureel was, leveren personeelstekorten grote problemen op. Er zijn steeds meer moeilijk vervulbare vacatures en als reactie daarop passen meer werkgevers hun functie-eisen en arbeidsvoorwaarden aan. Ook zien sommige werkgevers een oplossing in het aannemen en opleiden van personeel dat nog niet aan de functie-eisen voldoet.
 

De Noord-Brabantse arbeidsmarkt blijft in veel sectoren structureel krap. In januari 2023 werden in Noord-Brabant 23.252 WW-uitkeringen verstrekt. Dat is een toename van 2% in vergelijking met december 2022. Onder andere de lichte afname van het aantal openstaande vacatures en de afnemende groei in uitzendbanen in Nederland zijn signalen dat de conjunctuur verslechtert. Toch gaat dit niet meteen leiden tot grote werkloosheid. De huidige krapte zorgt er namelijk voor dat de arbeidsmarkt wel tegen een stootje kan: het vermogen van de arbeidsmarkt om mensen op te nemen die hun baan hebben verloren is momenteel groot. Er zijn werkgevers die kiezen er zelfs voor om meer personeel aan te houden dan voor de productie strikt noodzakelijk is. Daarnaast zorgen maatschappelijk ambities voor een grote vraag naar personeel. Denk aan het verminderen van tekorten in de kinderopvang, het onderwijs en de zorg en de energietransitie die vooral behoefte heeft aan technisch personeel. De krapte op de arbeidsmarkt zal mede daardoor ook in de rest van 2023 zeker aanwezig blijven.

Structureel kansrijke beroepen in de industrie, techniek, zorg en bouw

Door de extreme krapte zijn er in Noord-Brabant meer kansrijke beroepen dan ooit, maar de krapte op de arbeidsmarkt is niet nieuw. Sommige beroepen golden ook voor de Corona-crisis als ‘krap’ en zijn dat in de afgelopen jaren gebleven. Oorzaken van deze krapte zijn de naweeën van de Corona-crisis, de toenemende vergrijzing van de beroepsbevolking, het hoog aantal deeltijdwerkers en de mismatch op de arbeidsmarkt. UWV bracht in kaart welke beroepen ‘structureel kansrijk’ zijn. Het gaat om beroepen die minder last lijken te hebben van schommelingen in de economie en al minimaal vier jaar kansen bieden voor werkzoekenden in de regio. De meeste structureel kansrijke beroepen zijn te vinden in de industrie en techniek, zorg en bouw. De verwachting is dat deze beroepen voorlopig kansrijk blijven, ook als het economisch minder goed gaat. Vooral in deze sectoren blijft het een grote uitdaging voor werkgevers om geschikt personeel te vinden en te behouden.

Werkgevers wijzigen vaker hun functie-eisen en arbeidsvoorwaarden

Uit recent onderzoek van UWV blijkt dat steeds meer vacatures moeilijk vervulbaar zijn. In 2022 gold dat voor 58% van alle ontstane vacatures. Volgens 84% van de werkgevers zijn vacatures moeilijk vervulbaar omdat er te weinig sollicitanten reageren. Als reactie daarop kiezen werkgevers er vaak voor om langer of anders te werven. Een aantal werkgevers (42%) kiest ervoor om het werk te verdelen onder zittende medewerkers. Daarbij zijn er ook steeds meer werkgevers die hun functie-eisen aanpassen (32% in 2022, 26% in 2021) of wijzigingen aanbrengen in hun arbeidsvoorwaarden (39% in 2022, 30% in 2021).

Werkzoekenden op weg helpen richting kansrijke beroepen

Ook in 2023 blijft de vraag naar personeel in veel sectoren groot. Om aan die grote vraag tegemoet te kunnen komen, wordt niet alleen ingezet op omscholing, maar is er ook aandacht voor het enthousiasmeren en het op weg helpen van mensen die een carrièreswitch overwegen. Zo ondersteunt UWV als onderdeel van West-Brabant Werkt Door het initiatief The Code Club: een community waar mensen via workshops, presentaties en speed-dates op een laagdrempelige manier wegwijs gemaakt worden in de wereld van IT. Op die manier leren werkzoekenden welke stappen ze moeten zetten om hun carrière in de IT een vervolg te kunnen geven. 

Bron: UWV