UWV Nieuwsflits arbeidsmarkt Noord-Brabant (juni 2021)

22-07-2021

WW-uitkeringen op laagste niveau sinds eind 2019. Krapte in techniek neemt toe.

Het aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant is momenteel op het laagste niveau sinds eind 2019. De steunmaatregelen van de overheid spelen hier een belangrijke rol in. Het aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant nam in juni 2021 met 4% af ten opzichte van een maand eerder. Op jaarbasis was de afname 20% (juni 2020-juni 2021). Ook het aantal WW-uitkeringen in de techniek daalde sinds maart 2021 fors, met de sterkste daling in mei 2021 (-8%). UWV verwacht dat de komende tijd de krapte in de techniek verder toeneemt.

Krapte in de techniek neemt toe

In Noord-Brabant nam de vraag naar nieuwe werkkrachten in de techniek het afgelopen jaar toe. In het eerste kwartaal van 2021 ontstonden er 14.800 nieuwe vacatures in de techniek in Noord-Brabant, terwijl dat een jaar eerder nog 10.850 was. Dit is een toename van 37%. Die toename was sterker dan de toename voor alle beroepen in Noord-Brabant in die periode (21%). Het aantal ontstane vacatures in de techniek is daarmee in Noord-Brabant bijna op hetzelfde niveau als in het eerste kwartaal 2019, vóór Corona (15.000).

10 tot 15 vacatures per werkzoekende voor veel technische beroepen

In 2019 was de arbeidsmarkt voor technische beroepen in Noord-Brabant krap te noemen.In het derde kwartaal was de spanning zelfs zeer krap. In 2020 daalde de arbeidsmarktspanning voor technische beroepen als gevolg van de Corona-crisis, maar bleef de spanning krap. In het derde en vierde kwartaal van 2020 nam de spanning weer toe voor technische beroepen. Gemiddeld genomen is de krapte voor technische beroepen nog niet op hetzelfde niveau als in 2019. Maar kijkend op beroepsniveau kan de krapte enorm zijn. Zo was de arbeidsmarkt voor machinemonteurs vanaf het tweede kwartaal 2020 zéér krap en steeg de spanning sindsdien ook ieder kwartaal. In Noord-Brabant zijn er dan ook veel technische beroepen met moeilijk vervulbare vacatures, waarbij er voor sommige beroepen per direct inzetbare werkzoekende 10 tot 15 vacatures openstaan. Zeer krappe beroepen zijn onder andere: machinemonteurs, elektriciens, elektronisch ingenieurs en loodgieters. Voor werkgevers is het voor deze beroepen dus erg lastig om geschikt personeel te werven. UWV verwacht dat de krapte op de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal van 2021 verder toeneemt.

Toekomstige ontwikkelingen verhogen vraag naar vakmensen in techniek

Er zijn een aantal ontwikkelingen die bijdragen aan een veranderende vraag naar technisch personeel. De energietransitie kan de komende jaren tienduizenden banen opleveren. Er is nu al een tekort aan vakmensen waardoor de uitdaging om geschikte kandidaten te vinden alleen maar groter zal worden. Ook door ontwikkelingen rondom automatisering en Artificial Intelligence zal er een verschuiving op de arbeidsmarkt te zien zijn. Bestaande functies zullen soms verdwijnen of veranderen en er zullen nieuwe functies ontstaan. Technologische veranderingen vragen om nieuwe vaardigheden. Vaktechnische kennis blijft belangrijk, maar ook vaardigheden rondom het gebruik van ICT tools, kennis van elektro, data lezen en samenwerken worden steeds belangrijker.
Ook werkgevers geven aan dat een tekort aan personeel een groot knelpunt vormt. Uit de recente prognoses van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt tot 2026 blijkt dat dit voor een groot aantal technische beroepen zo blijft. Goede vakmensen zijn en blijven moeilijk te vinden. Een kwart van de bedrijven waar sinds het begin van de Corona/crisis moeilijk vervulbare vacatures zijn ontstaan, gaf aan dat zij moeite hadden met het invullen van hun vacatures voor technische en productieberoepen. De landelijke lijst van kansrijke beroepen van UWV laat ook een groot aantal technische beroepen zien.

Noord-Brabantse initiatieven om de krapte tegen te gaan

De arbeidsmarkt wordt geconfronteerd met toenemende krapte in technische beroepen. Er spelen diverse initiatieven in Noord-Brabant om de krapte in de techniek tegen te gaan en de mismatch tussen vraag en aanbod te verkleinen. Dit is broodnodig, omdat werkgevers in de techniek staan te springen om medewerkers om producten te maken en te kunnen leveren. Onderstaand worden drie van deze initiatieven uitgelicht.

Het Cottus loopbaantraject
Het Cottus loopbaantraject is een samenwerking met UWV waar gemotiveerde werkzoekenden en technisch dienstverlener Cottus uit Helmond elkaar vinden. Enthousiaste werkzoekenden starten met een opleidingsperiode van 14 weken van scholing aangevuld met oriëntatie via bedrijfsbezoeken. Na afloop van het traject kan de werkzoekende gedetacheerd worden door Cottus of rechtstreeks in dienst treden bij een werkgever uit het netwerk. Afgestemd op de behoeften van de werkgevers en de interesses van de werkzoekende wordt bepaald wat de inhoud is van het te volgen opleidingstraject. Inmiddels hebben 27 kandidaten via Cottus Helmond een baan en arbeidsovereenkomst gekregen. Op dit moment zijn er nog 17 andere kandidaten in het traject. Eind augustus start er weer een nieuwe klas voor elektrotechniek en installatietechniek.

Opleidingstraject gericht op duurzame inzetbaarheid
Landelijk én regionaal wordt actief samengewerkt met I-Project. “Met het toenemend aantal elektrische auto’s op de weg, stijgt dus ook de vraag naar laadpalen voor de elektrische auto’s”, aldus Erik-Jan de Bruijn, senior werkgeversadviseur UWV. Met I-Projects is UWV samen met (onder andere) het WerkgeversServicepunt West-Brabant en Zuidoost-Brabant een opleidingstraject gestart om kandidaten op te leiden tot Monteur Electrische Laadpalen. De monteur zal voornamelijk laadpalen plaatsen bij particulieren. Instroomeisen voor de opleiding zijn niet hoog, een goede motivatie en enig technisch inzicht is voldoende, verder is full-time willen werken belangrijk en je komt bij mensen thuis. Je bent dus communicatief vaardig! Het mooie is, je werkt door heel Nederland en ziet dus veel! Erik-Jan: “Inmiddels hebben we al een aantal kandidaten opgeleid, en zijn diverse particulieren inmiddels voorzien van de speciale laadpaal. Tevens zijn we vanuit UWV druk bezig met opleidingstrajecten voor Monteur Glasvezel FTTH en Monteur slimme meter”. Resianne Corbey, Human Resource Manager, I-Project, zegt daarover: “Bij het steeds krappere aanbod van technisch personeel is stilstaan geen optie, we gaan alleen vooruit als we iets doen. Opleiden en omscholen is een juiste stap naar duurzaam werk.” Door de samenwerking met UWV zijn ook in Zuidoost-Brabant de afgelopen maanden vijf kandidaten gestart met het opleidingstraject en zijn inmiddels drie kandidaten aan de slag gegaan als monteur slimme meter.

Routekaart techniek
Ook het Leerwerkloket Zuidoost-Brabant en Helmond-de Peel richten zich samen met UWV op scholing in de techniek. Zij hebben hiervoor een routekaart ontwikkeld die laat zien wat de mogelijkheden voor werkzoekenden in de techniek zijn. Het is een handreiking naar diegene die zich wilt oriënteren en/of solliciteren naar functies binnen de techniek. Denk hierbij aan de doelgroep(en): zij-instromers, uitkeringsgerechtigden, scholieren en werkenden. Het gaat om functies waarbij middels een verkorte leerroute de stap richting een leerwerktraject relatief snel gezet kan worden. Bij verschillende leerwerkvacatures wordt ook de mogelijkheid aangeboden tot het behalen van een erkend MBO-diploma op diverse niveaus.

Bron: UWV