UWV Nieuwsflits arbeidsmarkt Noord-Brabant (juni 2023)

24-07-2023

Krapte arbeidsmarkt blijft: werkgevers in detailhandel kijken steeds vaker naar inzet andere doelgroepen


De krapte op de arbeidsmarkt is in het eerste kwartaal van 2023 licht afgenomen in Noord-Brabant, maar is bepaald niet verdwenen. Het aantal openstaande vacatures in Noord-Brabant is hoog en het aantal direct inzetbare werkzoekenden laag: in de overgrote meerderheid van de beroepen is nog steeds sprake van een groot tekort aan personeel. Ook in de detailhandel zijn de tekorten nog steeds duidelijk voelbaar. Het tekort aan personeel is daar inmiddels breed verspreid over verschillende soorten winkels. Hierdoor komen er steeds meer kansen voor werkzoekenden. Voorheen werden vooral scholieren ingezet; nu ontstaat er steeds meer ruimte voor 55-plussers, mensen met een arbeidsbeperking of anderstaligen.
 

Arbeidsmarkt Noord-Brabant koelt af, maar krapte blijft groot

De spanning op de arbeidsmarkt in Noord-Brabant is iets afgenomen maar er zijn gemiddeld genomen nog steeds vijf openstaande vacatures voor elke direct inzetbare werkzoekende. De arbeidsmarkt wordt voor het zesde kwartaal op rij als ‘zeer krap’ getypeerd. De spanning is het grootste in de regio Zuidoost-Brabant gevolgd door Noordoost-Brabant. Het totaal aan openstaande vacatures in Noord-Brabant is met 73.450 in het eerste kwartaal van 2023 licht afgenomen ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar (-0,6%). In het eerste kwartaal van 2023 is ook het aantal WW-uitkeringen licht toegenomen, hierdoor is de krapte ook wat afgenomen.

Groei aantal werknemersbanen in de detailhandel in Noord-Brabant

Na de Corona-jaren is de krapte in korte tijd flink toegenomen. Bedrijven gingen massaal op zoek naar personeel. De detailhandel bleek op salaris moeilijk te kunnen concurreren met andere sectoren. In vrijwel alle segmenten binnen de detailhandel zoals bouwmarkten, kledingwinkels en supermarkten zijn op dit moment tekorten. Daarnaast zijn er tekorten in webwinkels; een groeisegment in deze sector. In Noord-Brabant wordt een groei van het aantal werknemersbanen in de detailhandel verwacht van gemiddeld 1,2% in 2024 t.o.v. 2022. In de arbeidsmarktregio Midden-Brabant wordt relatief een gunstigere banengroei ten opzichte van andere arbeidsmarktregio’s in de provincie verwacht voor de detailhandel. Dit kan mede verklaard worden door de aanwezigheid van relatief veel e-commercebanen (logistieke centra).
 

Vraag naar vaardigheden

Ook in de detailhandel worden bepaalde vaardigheden de komende vijf jaar steeds belangrijker. Dat geeft 46% van de werkgevers aan in recent onderzoek van UWV. Zo zijn digitale vaardigheden van belang, er wordt immers steeds vaker gewerkt met digitale kassasystemen en personal digital assistants (pda’s). Daarnaast zijn digitale vaardigheden nodig voor het onderhouden van webshops en voor online marketing. Vakkennis, klantgerichtheid en oplossend vermogen zijn andere belangrijke skills voor de toekomst geven werkgevers aan.

Werkgevers detailhandel kijken breder naar kandidaten

Door de grote tekorten kijken werkgevers in de detailhandel steeds vaker naar andere doelgroepen om hun vacatures te vervullen:

* In beroepen waar voorheen vooral scholieren werden ingezet, wordt nu ook gekeken naar 55-plussers of anderstaligen (bijvoorbeeld buitenlandse studenten en Oekraïners).

* Er zijn steeds meer veel bedrijven en winkels die mensen met een arbeidsbeperking inzetten. Vaak kunnen zij met (kleine) werkaanpassingen direct aan de slag.

* Daarnaast kunnen mensen uit andere sectoren (zij-instromers) worden ‘verleid’ om te komen werken in de detailhandel. Soms is een specifieke opleiding vereist, maar lang niet altijd. Het kan dan handig zijn voor werkgevers om te weten uit welke sectoren werkzoekenden in het verleden relatief vaak zijn overgestapt naar de detailhandel. Onder andere om gerichte wervingsstrategieën/-campagnes in te richten.


Bron: UWV