UWV Nieuwsflits arbeidsmarkt Noord-Brabant (maart 2021)

21-04-2021

Één jaar Corona: een terugblik op de gevolgen voor de Brabantse arbeidsmarkt

Op 27 februari 2020 werd de eerste officiële besmetting met COVID-19 in Nederland gemeld. Doordat sindsdien het aantal besmettingen met het Corona-virus toenam, werd op 15 maart de eerste ‘intelligente’ lockdown ingesteld. In het verdere verloop van 2020 en 2021 volgden er nog vele maatregelen om de verspreiding van het Corona-virus in te dammen. In deze nieuwsflits wordt teruggeblikt op de gevolgen van het eerste jaar van de Corona-crisis op de arbeidsmarkt in Noord-Brabant.

WW-uitkeringen in 2020 gestegen, vooral na eerste lockdown

Door de eerste lockdown in maart vielen de werkzaamheden stil in sectoren als horeca, cultuur en sport & recreatie. Maar ook in de detailhandel en de sector vervoer en logistiek viel een groot deel van de werkzaamheden weg. In maart 2020 nam het aantal WW-uitkeringen dan ook toe met 4% ten opzichte van februari 2020. De grootste stijging van 2020 vond echter plaats in april, toen het aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant toenam met 16%. Ook in mei nam het aantal WW-uitkeringen nog licht toe. In de daaropvolgende maanden zorgden versoepelingen van de Corona-maatregelen ervoor dat de snelle toename van het aantal WW-uitkeringen zich niet voortzette: in juni was er al sprake van een daling van 1%, waarna in juli het aantal WW-uitkeringen licht toenam. In augustus en september daalde het aantal WW-uitkeringen weer. Doordat het aantal besmettingen weer toenam, werd er op 14 oktober 2020 een gedeeltelijke lockdown ingesteld. De maatregelen leidden niet direct tot een toename van het aantal WW-uitkeringen: in Noord-Brabant bleven de WW-uitkeringen in oktober ongeveer gelijk, in november was er zelfs sprake van een daling van 2%. Ondanks de Corona-maatregelen nam het aantal besmettingen steeds sneller toe. Daarom ging Nederland op 15 december 2020 in de strengste lockdown tot dan toe. In december steeg het aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant met 3%, ten opzichte van november 2020.

Daling WW-uitkeringen in februari en maart 2021, nog altijd meer uitkeringen dan vóór Corona

In januari 2021 steeg het aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant met 1% ten opzichte van de maand ervoor. In februari 2021 was er echter sprake van een daling van 1% op maandbasis. Eind maart 2021 telde de provincie Noord-Brabant 41.800 WW-uitkeringen. Dat was 1% minder dan in februari 2021 en een toename van 9% in vergelijking met maart 2020. Ook landelijk lag het aantal verstrekte WW-uitkeringen in maart 2021 1% lager ten opzichte van vorige maand. Ten opzichte van februari 2020 (de maand voor de eerste coronamaatregelen) werden er in maart 2021 13% meer WW-uitkeringen verstrekt in Noord-Brabant. Het WW-percentage in Noord-Brabant bedroeg in maart 2021 3,0%: gelijk aan het landelijke WW-percentage.

Stijging WW-uitkeringen het grootst onder jongeren

Hoewel er als gevolg van de Corona-crisis sprake was van een toename in alle leeftijdscategorieën, steeg het aantal WW-uitkeringen onder jongeren tot 27 jaar relatief het sterkst. Sinds het begin van de Corona-crisis nam het aantal uitkeringen vooral toe vanuit de horeca en uitzendbedrijven. In deze sectoren zijn veel jongeren werkzaam en tevens is een sector als de horeca relatief sterk vertegenwoordigd in Noord-Brabant. Daarnaast hebben jongeren vaak een flexibel contract, waardoor zij in tijden van economische neergang meestal als eerste hun baan verliezen. Onder jongeren nam het aantal WW-uitkeringen in april 2020 toe met 74% ten opzichte van de maand ervoor. In mei steeg het aantal WW-uitkeringen onder jongeren verder. Het aantal WW-uitkeringen voor jongeren lag in mei 2020 143% hoger vergeleken met februari 2020. Hoewel het aantal WW-uitkeringen onder jongeren in de maanden na mei 2020 hard daalde, lagen de WW-uitkeringen in deze leeftijdsgroep in maart 2021 nog altijd 59% hoger dan in februari 2020.

Grote verschillen naar sector

In de eerste maanden van de Corona-crisis nam het aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant relatief het sterkst toe in de sectoren horeca en catering, uitzendbedrijven, detailhandel, schoonmaak en cultuur. Zo lag het aantal WW-uitkeringen in de horeca en catering in mei 2020 123% hoger dan in februari 2020. Voor uitzendbedrijven was dat 121%. Na mei 2020 zijn er een hoop maatregelen versoepeld, maar zijn er ook weer nieuwe Corona-maatregelen ingevoerd. Zo is bijvoorbeeld de horeca sinds half oktober weer grotendeels gesloten. Dat heeft in die sector geleid tot een nieuwe toename van het aantal WW-uitkeringen. In maart 2021 lag het aantal WW-uitkeringen in de horeca en catering in Noord-Brabant 156% hoger dan in februari 2020. Aan de andere kant zijn er ook sectoren waar het aantal uitkeringen lager ligt dan vóór de Corona-crisis. In de sector bank- en verzekeringswezen lag het aantal WW-uitkeringen in maart 2021 36% lager dan in februari 2020. In de overige industrie lag het aantal WW-uitkeringen 26% lager, in vervoer en logistiek 20%.

Noord-Brabantse arbeidsmarkt in tweede kwartaal niet langer krap

De genomen maatregelen in maart 2020 leidden naast een toename van het aantal WW-ers tot een daling van het aantal vacatures en dat was terug te zien in de spanning op de arbeidsmarkt. In het eerste kwartaal van 2020 was er landelijk voor het eerst sinds het vierde kwartaal van 2017 sprake van een gemiddelde arbeidsmarktspanning. Zowel in 2018 als in 2019 was er sprake van krapte. In Noord-Brabant was de arbeidsmarkt in het eerste kwartaal van 2020 wel nog altijd krap. In het tweede kwartaal van 2020 kon de spanning echter getypeerd worden als gemiddeld (vacatures en werkzoekenden zijn met elkaar in evenwicht). Die situatie bleef in het derde kwartaal gelijk. In het vierde kwartaal van 2020 was er weer sprake van een krappe arbeidsmarkt. Op beroepsniveau gold dat onder meer voor technische beroepen en transport en logistiek beroepen. Voor ICT-beroepen was de Noord-Brabantse arbeidsmarkt in het vierde kwartaal van 2020 zelfs zeer krap. Daarentegen was de arbeidsmarkt voor creatieve en taalkundige beroepen ruim te noemen.

Werkgelegenheid in Noord-Brabantse arbeidsmarktregio’s krimpt met 0,5%

De Corona-crisis heeft ook gevolgen voor de werkgelegenheid in de Noord-Brabantse arbeidsmarktregio’s. In één jaar tijd (september 2019 t/m september 2020) daalde het aantal werknemersbanen in de regio met 6.200 tot 1.202.400. Dat is een daling van 0,5% en daarmee nam de werkgelegenheid in de vijf Noord-Brabantse arbeidsmarktregio’s gezamenlijk minder af dan landelijk (-1,2%). In de maanden direct na de afkondiging van de Corona-maatregelen daalde de werkgelegenheid fors om vanaf juni weer toe te nemen

Bron: UWV