UWV Regionale Nieuwsflits Arbeidsmarkt (februari 2019)

25-03-2019

Daling aantal WW-uitkeringen, kansen in zorgsector

Het aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant liet in februari 2019 een daling van 1% zien in vergelijking met een maand eerder. Ten opzichte van februari 2018 daalde het aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant met 16%. Voor werkzoekenden zijn er goede kansen in de zorgsector.‚Äč

Daling aantal WW-uitkeringen

Eind februari 2019 telde Noord-Brabant 41.700 lopende WW-uitkeringen. Dat was een daling van 1% ten opzichte van januari 2019. Landelijk nam het aantal lopende WW-uitkeringen in dezelfde periode af met 2% tot 273.600 uitkeringen. Ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant met 16% gedaald. De landelijke afname was met 17% iets sterker dan in Noord-Brabant. Het WW-percentage in februari 2019 bedroeg in Noord-Brabant 3,1% wat een fractie hoger was dan het landelijke WW-percentage van 3,0% in die maand.

Goede kansen op werk in zorgberoepen

In februari 2019 werden 3.200 WW-uitkeringen (8% van het totaal) in Noord-Brabant verstrekt aan personen die stonden ingeschreven voor een zorgberoep. Hiertoe behoren beroepen zoals helpende, verzorgende, verpleegkundige en arts. Voor personen die werk zoeken in zorgberoepen zijn de kansen op een baan zeer goed. Het aantal banen neemt in alle zorgbranches nu en in de komende jaren toe en met het stijgen van de werkgelegenheid neemt ook het aantal vacatures dat moeilijk in te vullen is toe. In 2018 kon de spanning op de arbeidsmarkt in Noord-Brabant voor gespecialiseerde verpleegkundigen getypeerd worden als ‘krap’. Voor de functies verzorgende ig en basisverpleegkundige was de spanning in Noord-Brabant zelfs ‘zeer krap’.

Behalve voor verzorgenden en verpleegkundigen zijn er ook goede kansen in andere zorgberoepen. Om aan de slag te gaan in de echte tekortberoepen in de zorgsector is een gerichte opleiding (op mbo-niveau 3 of hoger) noodzakelijk. Er liggen dan kansen voor zowel mbo-, als hbo- en wo-opgeleiden, in verzorgende, verpleegkundige en medisch-technische beroepen. De personeelstekorten zijn echter zo groot dat ook mensen die geen zorgdiploma op mbo-niveau 3 hebben behaald, hun perspectieven zien verbeteren. UWV werkt steeds vaker met partijen zoals zorginstellingen, werkgeversverenigingen, opleiders, gemeenten en intermediairs samen om werkzoekenden te werven en te scholen voor werken in de zorg.

Bron: UWV