UWV Nieuwsflits arbeidsmarkt Noord-Brabant (februari 2020)

19-03-2020

Aantal WW-uitkeringen Noord-Brabant licht gestegen

In februari 2020 lag het aantal lopende WW-uitkeringen in Noord-Brabant 1% hoger dan in januari 2020. In vergelijking met een jaar eerder daalde het aantal WW-uitkeringen met 12%.

Aantal WW-uitkeringen toegenomen in Noord-Brabant

Eind februari 2020 telde Noord-Brabant 36.900 lopende WW-uitkeringen. Dat zijn bijna 300 uitkeringen meer dan dat er in januari 2020 verstrekt werden (+1%). Landelijk nam het aantal lopende WW-uitkeringen in dezelfde maand met 1% af tot 240.200. Ten opzichte van een jaar geleden daalde het aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant met 12%, wat gelijk was aan de landelijke afname. Het WW-percentage in februari 2020 bedroeg in Noord-Brabant 2,7% en was op landelijk niveau 2,6%.
De meest recente cijfers over de WW in deze Nieuwsflits gaan over de maand februari 2020. In deze maand was het effect van het Coronavirus (COVID-19) op de samenleving nog beperkt.

Bron: UWV