UWV Regionale Nieuwsflits Arbeidsmarkt (juli 2018)

24-08-2018

Financiële dienstverlening krimpt door digitalisering

Het aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant lag in juli 2018 3% lager dan een maand geleden. In vergelijking met een jaar geleden daalde het aantal WW-uitkeringen met 24%. Als gevolg van digitalisering neemt het aantal banen in de financiële dienstverlening per saldo af. Administratieve banen verdwijnen, terwijl de vraag naar controllers en ICT’ers toeneemt.

Aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant 24% lager dan vorig jaar

Eind juli 2018 waren er in Noord-Brabant 42.900 lopende WW-uitkeringen. Dat is een afname van 3% ten opzichte van een maand eerder en een daling van 24% in vergelijking met juli 2017. Ook landelijk daalde het aantal WW-uitkeringen, zowel ten opzichte van juni 2018 (-3%) als in vergelijking met juli 2017 (-23%). Het WW-percentage in juli 2018 bedroeg in Noord-Brabant 3,2%. Landelijk is het WW-percentage 3,1%.

Financiële dienstverlening krimpt structureel

De afgelopen jaren heeft de financiële sector zich steeds meer toegelegd op digitale dienstverlening. Organisaties werden anders ingericht en kantoren sloten hun deuren. Het aantal banen is hierdoor ook afgenomen. Eind 2016 waren er nog 30.000 banen voor werknemers in de financiële dienstverlening in Noord-Brabant. Dat was een jaar later nog maar 28.800 en de verwachting is dat dit de komende jaren nog verder zal afnemen.

Vooral afname in administratieve beroepen

De digitalisering van de financiële diensten heeft vooral een negatieve impact op het aantal banen in administratieve beroepen. Dit heeft ook zijn weerslag op de WW-uitkeringen vanuit deze sector. Eind juli 2018 verstrekt UWV Noord-Brabant bijna 2.200 WW-uitkeringen aan werkzoekenden die meestal bij een bank of verzekeraar werkzaam zijn geweest, 55% hiervan heeft een bedrijfseconomisch of administratief beroep. In vergelijking met juli 2017 daalde de lopende WW in de financiële diensten slechts met 8%, terwijl het totaal aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant met 24% daalde. Financieel-administratief medewerkers, receptionisten en administratief medewerkers kunnen hun baankansen vergroten door te kijken naar mogelijkheden in andere sectoren en beroepen. Bijvoorbeeld als assistent controller, medewerker klantcontact en logistiek medewerker.

Kansen voor controllers en ICT’ers

De digitalisering biedt ook kansen in de financiële diensten. De vraag naar personeel is veranderd ten opzichte van een aantal jaar geleden. Beroepen in het hogere segment worden meer gevraagd: accountants, inkopers en (assistent) controllers. Ook ICT’ers hebben goede mogelijkheden in de financiële sector.

Bron: UWV