UWV Regionale Nieuwsflits Arbeidsmarkt (juni 2019)

19-07-2019

Veel moeilijk vervulbare vacatures in techniek

Het aantal WW-uitkeringen nam in Noord-Brabant in juni 2019 met 3% af. Vergeleken met een jaar geleden ligt het aantal lopende WW-uitkeringen in Noord-Brabant 13% lager. Er zijn veel moeilijk vervulbare vacatures voor technische beroepen.

Daling aantal WW-uitkeringen

Eind juni 2019 telde Noord-Brabant 38.000 lopende WW-uitkeringen. Dat was 3% minder dan eind mei 2019. Landelijk nam het aantal lopende WW-uitkeringen in dezelfde periode eveneens met 3% af, tot 242.700 uitkeringen. Ten opzichte van een jaar geleden daalde het aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant met 13%. De landelijke afname was met 16% sterker dan in Noord-Brabant. Het WW-percentage in juni 2019 bedroeg in Noord-Brabant 2,8%, wat een fractie hoger was dan het landelijke WW-percentage van 2,7% in die maand.

Machinemonteur meest gevraagde beroep

Het aantal banen in de industrie is de afgelopen jaren gestegen. Hierdoor ontstaan er steeds meer vacatures voor technische beroepen. Aan het einde van het eerste kwartaal 2019 telde Noord-Brabant 15.600 openstaande vacatures voor technische beroepen. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van het eerste kwartaal van 2016 toen er 8.400 vacatures open stonden. Binnen de technische beroepen zijn de machinemonteurs het meest gevraagd met ruim 2.800 openstaande vacatures. Verder zijn er ook veel vacatures voor hulpkrachten bouw & industrie en elektriciens & elektronicamonteurs.

Top 15 technische beroepsgroepen met de meeste openstaande vacatures (Noord-Brabant, 1e kwartaal 2019)

1. Machinemonteurs
2. Hulpkrachten bouw en industrie
3. Elektriciens en elektronicamonteurs
4. Metaalbewerkers en constructiewerkers
5. Technici bouwkunde en natuur
6. Productiemachinebedieners
7. Ingenieurs (geen elektrotechniek)
8. Loodgieters en pijpfitters
9. Assemblagemedewerkers
10. Productieleiders industrie en bouw
11. Lassers en plaatwerkers
12. Timmerlieden
13. Bouwarbeiders ruwbouw
14. Elektrotechnisch ingenieurs
15. Medewerkers drukkerij en kunstnijverheid

Groot deel technische vacatures moeilijk vervulbaar

Door de groeiende vraag naar personeel is de krapte op de arbeidsmarkt voor technische beroepen toegenomen. Uit onderzoek van UWV blijkt dat 64% van de vacatures voor technische beroepen (volgens werkgevers) moeilijk vervulbaar is. Alleen voor ICT beroepen is dit aandeel nog hoger. Als reden waarom de vacatures moeilijk vervulbaar zijn, wordt bij technische beroepen vooral aangegeven dat er enerzijds te weinig sollicitanten zijn en anderzijds dat de vakkennis bij sollicitanten vaak ontbreekt.

Steeds meer bedrijven investeren in scholing

Werkgevers zoeken oplossingen voor het personeelstekort vooral door een beroep te doen op uitzendbureaus en door het wervingstraject aan te passen. Als de vakkennis bij sollicitanten onvoldoende is, is dit niet altijd toereikend. Daarom kiezen bedrijven er ook steeds vaker voor om medewerkers zelf op te leiden. Het opleiden en/of omscholen gebeurt volgens het ING Economisch Bureau vooral in de bouw, industrie en zakelijke dienstverlening. Uit hetzelfde onderzoek blijkt ook dat in deze situatie loonkosten en opleiding minder bepalend zijn om iemand aan te nemen dan inzet en motivatie.

Bron: UWV