UWV Regionale Nieuwsflits Arbeidsmarkt (mei 2019)

21-06-2019

Vaker werk na WW in Noord-Brabant

Het aantal WW-uitkeringen daalde in Noord-Brabant in mei 2019 met 1% in vergelijking met een maand eerder. Ten opzichte van mei 2018 daalde het aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant met 14%. Door de gunstige economische omstandigheden nam de uitstroom naar werk vanuit de WW de afgelopen jaren toe en daalde de doorstroom naar de bijstand.‚Äč

Daling aantal WW-uitkeringen

Eind mei 2019 telde Noord-Brabant 39.100 lopende WW-uitkeringen. Dat was 1% minder dan in april 2019. Landelijk nam het aantal lopende WW-uitkeringen in dezelfde periode met 3% af, tot 250.700 uitkeringen. Ten opzichte van een jaar geleden daalde het aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant met 14%. De landelijke afname was met 17% sterker dan in Noord-Brabant. Het WW-percentage in mei 2019 bedroeg in Noord-Brabant 2,9%, wat hoger was dan het landelijke WW-percentage van 2,7% in die maand

Uitstroom naar werk vanuit WW vooral in leeftijdsklasse 50-60 jaar toegenomen

Op dit moment heerst krapte op de arbeidsmarkt. Dit is terug te zien in de toenemende uitstroom naar werk vanuit de WW. Van de personen die in de eerste helft van 2018 in Noord-Brabant uit de WW stroomden, waren zeven op de tien (70%) uiterlijk een maand na beëindiging van de WW-uitkering aan het werk. Dit aandeel was hoger dan het landelijke aandeel van 69%. Het aandeel dat uitstroomde naar werk, was het hoogst bij de groep van 40- tot 50-jarigen (77%), maar de uitstroom naar werk in de leeftijdsklassen van 50 tot 60 jaar en 60 jaar en ouder nam in de periode tussen de eerste helft van 2016 en de eerste zes maanden van 2018 het sterkst toe. De uitstroom naar werk bij de groep van 60 jaar en ouder nam weliswaar toe (van 27% naar 36%), maar bleef nog altijd ver achter bij die van de overige leeftijdscategorieën. Hierbij speelt wel mee dat een deel van de 60-plussers mogelijk kort na beëindiging van de WW-uitkering met pensioen gaat en de tussenliggende periode kan overbruggen, bijvoorbeeld met een IOW-uitkering.

Doorstroom naar bijstand vanuit WW afgenomen

De gunstige economische ontwikkelingen hadden, behalve een positief effect op de uitstroom naar werk, ook een positief effect op de doorstroom van WW naar bijstand. Het percentage personen in Noord-Brabant dat na beëindiging van de WW-uitkering doorstroomde naar de bijstand nam af van 4,8% in 2015 tot 3,8% in 2017.

Landelijk daalde de doorstroom vanuit de WW naar de bijstand in dezelfde periode van 6,0% naar 4,6%. UWV en gemeenten werken steeds vaker samen in dienstverlening aan werkzoekenden die vanuit de WW dreigen door te stromen naar de bijstand. Gemeente Geertruidenberg had in de provincie Noord-Brabant in 2017 de hoogste doorstroom van mensen met een WW-uitkering naar de bijstand (5,5%). Gemeente Sint Anthonis had in dat jaar in Noord-Brabant de laagste doorstroom van WW naar bijstand (tussen de 0% en 1%).

Top 3 hoogste doorstroom Noord-Brabant:
Geertruidenberg: 5,5%
Cuijk: 5,2%
Tilburg: 5,2%

Top 3 laagste doorstroom Noord-Brabant:
Sint Anthonis: tussen 0% en 1%
Eersel: tussen 0% en 1%
Boekel: tussen 1% en 2%

Bron: UWV