Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt komen samen

27-04-2020

Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt komen samen op NLWerktDoor

Om werkend Nederland zo goed mogelijk door de Corona-crisis heen te helpen slaan werkgeversorganisaties, gemeenten, vakbonden en de landelijke overheid de handen ineen. De vraag en het aanbod op de arbeidsmarkt wordt samengebracht via de lancering van het platform NLWerktDoor (www.nlwerktdoor.nl). Zo kunnen snelle regionale matches worden gemaakt om mensen tijdens de crisis aan het werk te houden én sectoren van voldoende personeel te voorzien.

Corona-crisis en arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt wordt geraakt door de Corona-crisis mede omdat het werk in verschillende sectoren stil ligt en daardoor banen op het spel staan. Eind maart 2020 registreerde UWV 250.000 lopende WW-uitkeringen, een toename van 10.000 ten opzichte van een maand eerder.
Er zijn echter ook bedrijven die staan te springen om extra mensen, zoals de zorg, land- en tuinbouw en de logistiek sector. Voor deze bedrijven is het online platform NLWerktDoor opgericht.

Werkwijze NLWerktDoor

Met de vraag naar personeel kan een werkgever naar het online platform NLWerktDoor gaan (link: ik zoek werknemers). De vraag wordt dan naar één van de 35 regionale WSP’s (WerkgeversServicePunten) geleidt. WSP is een samenwerkingsverband tussen UWV, gemeenten en SW-bedrijven in de arbeidsmarktregio. Er wordt dan door de WSP een match gemaakt tussen een openstaande vacature en mensen die werkeloos zijn geraakt, dit in samenwerking met de uitzendbranche. Onderwijspartners en kenniscentra zijn ook relevante partners hierbij. Zo blijft Nederland aan het werk en worden mensen en bedrijven geholpen.
Heeft u aanbod van personeel waarvoor u op dit moment (tijdelijk) geen werk heeft of heeft u diensten of materieel beschikbaar, dan kunt u dit ook kenbaar maken via het platform (link: ik heb aanbod beschikbaar).
Ook is er een informatiepagina voor werkzoekenden met diverse tips over vacatures, stages en omscholing (link: ik zoek een werkgever).

Er zijn in bepaalde sectoren al mooie initiatieven opgestart om extra personeel te werven, zoals in de zorg, land- en tuinbouw en logistieke sector met meer dan 20.000 aanmeldingen. NLWerktDoor brengt regionale en sectorale initiatieven op één plek samen.

Perspectief op Werk

Publieke en private partijen werken sinds 2019 samen in de 35 arbeidsmarktregio’s in het kader van Perspectief op Werk. Zo wordt er samen een extra impuls gegeven aan arbeidstoeleiding van mensen die willen en kunnen werken, maar niet zelfstandig de weg naar werk vinden. Deze vruchtbare samenwerking wordt tijdens de Corona-crisis uitgebreid via het platform NLWerktDoor.

Het platform is een samenwerking van het Ministerie van SZW, OCW, VNO-NCW, Gemeenten, MKB Nederland, LTO Nederland, UWV, VNG, Divosa, vakbonden FNV en CNV, SBB, MBO Raad en private intermediairs.

Bron: UWV