Werkwijzer Poortwachter voor werkgevers

01-05-2020

Werkwijzer Poortwachter voor werkgevers

Ter vervanging van de Werkwijzer Poortwachter (versie 01-12-2018) heeft UWV een nieuwe Werkwijzer Poortwachter geïntroduceerd op 1 mei 2020. De Werkwijzer Poortwachter helpt onder andere werkgevers, bedrijfsartsen en arbodiensten in de begeleiding en re-integratie van zieke of arbeidsongeschikte werknemers.
 

De Werkwijzer Poortwachter geeft antwoord op vragen als:

- ​Wat verwacht UWV van de werkgever bij de re-integratie van een werknemer?
- Hoe toetst UWV of de re-integratie inspanningen van de werkgever voldoende zijn?
- Welke gevolgen heeft het voor de werkgever als blijkt dat zijn re-integratie inspanningen niet voldoende zijn geweest?

Download Werkwijzer Poortwachter

Download Quick start Werkwijzer Poortwachter

  

Re-integratie 2e spoor

Actief in Werk heeft jarenlange ervaring opgedaan met het uitvoeren van trajecten op het gebied van re-integratie 2e spoor. Door middel van een re-integratietraject 2e spoor ondersteunen wij de medewerker bij het vinden van een passende baan bij een andere werkgever. Daarbij ondersteunen wij u desgewenst bij het (administratieve) proces richting UWV.

Lees meer over een re-integratietraject 2e spoor bij Actief in Werk