Betaald ouderschapsverlof: nieuwe regeling

14-07-2022

Nieuwe regeling betaald ouderschapsverlof

Ouders hebben tot hun kind acht jaar oud is recht op onbetaald ouderschapsverlof. Dit verlof is maximaal 26 keer het aantal uren van hun werkweek. Vanaf 2 augustus 2022 kunnen zij hiervan negen werkweken betaald ouderschapsverlof opnemen en daarvoor een uitkering van UWV krijgen.

De feiten op een rijtje

- Betaald ouderschapsverlof duurt minimaal één en maximaal negen werkweken.
- Ouders kunnen het verlof in één keer achter elkaar opnemen of flexibel. Bijvoorbeeld een aantal uren per dag verdeeld over meerdere weken of een aantal dagen per week verdeeld over meerdere maanden.
- Ouders moeten het verlof opnemen binnen één jaar na de geboorte van het kind of binnen één jaar na opname in het gezin (als het om een adoptie- of pleegkind gaat en het kind nog geen acht jaar is).
- Niet opgenomen werkweken betaald ouderschapsverlof kunnen ouders nog wel opnemen als onbetaald ouderschapsverlof.
- De uitkering betaald ouderschapsverlof kan worden aangevraagd, nadat minimaal één keer het aantal uren van de werkweek verlof is opgenomen.
- Het recht op de uitkering, de hoogte van de uitkering en hoe ouders deze kunnen aanvragen, hangt af van de situatie van de ouder.

U krijgt een uitkering betaald ouderschapsverlof als het volgende voor u geldt:
- U heeft een arbeidsovereenkomst.
- U heeft nog minimaal één week over van het onbetaalde ouderschapsverlof.
- U bent de wettelijke ouder of u bent niet de wettelijke ouder maar woont met het kind samen, verzorgt het en voedt het op (u bent bijvoorbeeld een familielid, stiefouder of u bent de pleegzorgouder).
 

Met de regeling betaald ouderschapsverlof breidt het kabinet het ouderschapsverlof verder uit. In 2020 is de regeling Aanvullend geboorteverlof ingegaan. Vanaf 2 augustus 2022 kunnen ook directeur-grootaandeelhouders (DGA), alfahulpen of particuliere huishoudelijke hulpen gebruik maken van de regeling aanvullend geboorteverlof.

Aanvragen regeling betaald ouderschapsverlof

Geef bij uw werkgever aan dat u betaald ouderschapsverlof wilt opnemen. U overlegt met elkaar over het aantal weken verlof en wanneer u deze opneemt. Het aanvragen van de uitkering betaald ouderschapsverlof kan uw werkgever alleen voor hele werkweken doen. Uw werkgever vraagt vervolgens bij UWV de regeling aan.

Hoogte uitkering

Uw uitkering betaald ouderschapsverlof is 70% van uw dagloon, dit is inclusief 8% vakantiegeld. UWV bepaalt dit dagloon op de volgende manier:
- We nemen de datum van één maand voor uw verlof. Als u per vier weken betaald krijgt, dan nemen we de datum van vier weken voor uw verlof.
- Vanaf die datum kijken we één jaar terug. We berekenen wat uw totale sv-loon in dat jaar was.
- Het sv-loon delen we door 261 dagen. Dit is het gemiddelde aantal werkdagen per jaar. Bent u korter dan een jaar in dienst? Dan delen we het sv-loon door het aantal werkdagen dat u betaald kreeg. De uitkomst hiervan is uw dagloon.

Er geldt een maximum dagloon van € 232,90. De uitkering per dag die u krijgt is daarom nooit hoger dan 70% van dit maximumdagloon.

UWV betaalt de uitkering aan uw werkgever. Uw werkgever betaalt de uitkering vervolgens aan u. Het is ook mogelijk dat UWV de uitkering rechtstreeks aan u overmaakt. Dit dient dan specifiek te worden aangegeven bij de aanvraag of bij een betaalverzoek.


 

Meer gedetailleerde informatie over deze regeling vindt u terug op de website van UWV.

De voorwaarden omtrent de uitvoering van deze regeling kan worden gewijzigd, bijgesteld of komen te vervallen. Aan deze blog kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de actuele situatie raden wij u aan om de website van UWV te raadplegen.

Actief in Werk is een gespecialiseerd bureau actief op het gebied van re-integratie, outplacement en loopbaancoaching. Wij zijn actief in de regio’s Breda, Den Bosch, Eindhoven en Tilburg.