Dienstverlening

Actief in Werk ondersteunt werkgevers bij specifieke vraagstukken op het gebied van arbeid. Dit doen we bijvoorbeeld door middel van een re-integratietraject 2e spoor wanneer een medewerker door beperkingen zijn/haar eigen functie niet meer kan uitoefenen. Neemt u binnenkort (gedwongen) afscheid van één of meerdere medewerkers dan kunt u een outplacementtraject of mobiliteitstraject inzetten waarbij uw medewerkers worden begeleid van werk naar werk. Door middel van loopbaancoaching begeleiden wij uw werknemer om optimaal te kunnen blijven functioneren in een nieuwe functie. Testen en onderzoeken kunnen een hulpmiddel zijn om de capaciteiten en (on)mogelijkheden van uw medewerker in kaart te brengen.

Re-integratie 2e spoor

Heeft u een arbeidsongeschikte medewerker die zijn/haar eigen functie niet meer kan uitoefenen en wilt u uw medewerker helpen bij het vinden van een nieuwe baan buiten uw organisatie?

Meer informatie

Re-integratie 2e spoor (zorg)

Heeft u een arbeidsongeschikte zorgmedewerker die zijn/haar eigen functie niet meer kan uitoefenen? Wilt u uw medewerker helpen bij het vinden van een nieuwe baan buiten uw organisatie?

Meer informatie

Outplacement

Moet u als gevolg van gewijzigde bedrijfsomstandigheden, een reorganisatie of een arbeidsconflict afscheid nemen van een medewerker?

Meer informatie

Mobiliteit

Moet u door gewijzigde bedrijfs(economische) omstandigheden of een reorganisatie afscheid nemen van meerdere medewerkers?

Meer informatie

Loopbaancoaching

Wilt u uw medewerker helpen bij het zetten van een nieuwe carrièrestap of wilt u ontdekken welke kwaliteiten uw medewerker bezit om optimaal te kunnen functioneren?

Meer informatie

Testen & Onderzoeken

Wilt u de capaciteiten, competenties of (psychische) belastbaarheid van uw medewerker in kaart brengen?

Meer informatie