Inzicht in kansen en (on)mogelijkheden

Testen & Onderzoeken

Bij Actief in Werk kunt u terecht voor diverse testen en onderzoeken. De testen en/of onderzoeken kunnen worden ingezet als een op zichzelf staand assessment of als onderdeel van een Werkfit maken traject, Naar werk traject of Modulair traject.

Actief in Werk biedt onder andere de volgende onderzoeken aan: arbeidspsychologisch onderzoek, neuropsychologisch onderzoek en praktijkassessment. Actief in Werk voert de testen en onderzoeken zelf uit of waar nodig in samenwerking met gerenommeerde partners.

Arbeidspsychologisch onderzoek

In een arbeidspsychologisch onderzoek staat de psychische belastbaarheid van een persoon in relatie tot arbeid centraal. Aan de hand van het onderzoek kan een inschatting worden gemaakt of en hoe een persoon belastbaar is met arbeid of belastbaar is met enige vorm van participatie. Eventuele beperkingen ten aanzien van arbeid worden door middel van een arbeidspsychologisch onderzoek inzichtelijk gemaakt, Tevens wordt er bepaald of terugkeer in het arbeidsproces haalbaar is (en op welke termijn). In het onderzoek worden aspecten zoals persoonlijkheidskenmerken, stressbestendigheid, eventueel aanwezige psychische problematiek en copingsvaardigheden (manier van omgaan met stressvolle gebeurtenissen) in kaart gebracht en vastgelegd in een rapport.

Neuropsychologisch onderzoek

Als er specifieke problemen met het geheugen, concentratievermogen, vermogen tot planning of snelheid van informatieverwerking zich voordoen (bijvoorbeeld als gevolg van niet-aangeboren hersenletsel of bij ontwikkelingsproblematiek zoals ADHD of autisme) dan kunnen deze cognitieve beperkingen door middel van een neuropsychologisch onderzoek in kaart worden gebracht. In een neuropsychologisch onderzoek worden cognitieve domeinen in kaart gebracht met behulp van op maat samengestelde neuropsychologische testen. Wij richten ons daarbij op de eventueel aanwezige neuropsychologische beperkingen in relatie tot de arbeidsmogelijkheden, waarbij er tevens wordt gekeken naar de capaciteiten en persoonlijkheidskenmerken. In het uiteindelijke advies worden de onderzoeksresultaten zo goed als mogelijk vertaald naar mogelijkheden op de arbeidsmarkt en worden er handvatten geboden om iemands functioneren te verbeteren.

Praktijkassessment

Als onderdeel van de Modulaire re-integratiedienst kan Actief in Werk een praktijkassessment uitvoeren.

UWV & Actief in Werk

Actief in Werk heeft jarenlange kennis en ervaring opgedaan met het uitvoeren van re-integratietrajecten en re-integratiediensten voor UWV (waaronder IRO, 13IB-trajecten, Werkfit maken trajecten, Naar werk trajecten en Modulaire trajecten). 
Wij geven op succesvolle wijze én met aantoonbaar resultaat uitvoering aan re-integratietrajecten in onder andere de regio’s Bladel, Breda, Den Bosch, Eindhoven, Helmond, Oss, Roermond, Tilburg en Veghel.
 

Bezoekers van deze pagina bezochten ook:

Werkfit maken traject

Modulair traject

Contactformulier