Aan de slag!

Naar werk traject

Voor de klant die klaar is om de stap te zetten naar werk (of naar zelfstandig ondernemerschap) biedt een Naar werk traject bij Actief in Werk doelgerichte coaching en begeleiding naar werk. Onze jarenlange kennis en ervaring met het uitvoeren van re-integratietrajecten maakt dat wij uitvoering kunnen geven aan een breed scala van vraagstellingen. Daarbij hebben wij specifieke kennis en ervaring met klanten met (ernstige) beperkingen van psychische of psychiatrische aard en werken wij intensief samen met instanties en hulpverleners.

Hoe ziet een Naar werk traject bij Actief in Werk er uit?

Omdat iedere vraagstelling uniek is, leveren wij altijd maatwerk. Dit betekent dat het Naar werk traject is afgestemd op de persoonlijke situatie, wensen, (on)mogelijkheden en behoeftes van de klant. Gedurende het traject krijgt de klant één-op-één begeleiding van een vaste consulent, verdeeld over frequente begeleidings- en coachingssessies. Deze sessies vinden plaats op één van de vestigingen van Actief in Werk in Breda, Den Bosch, Eindhoven of Tilburg of bij de klant thuis.

Activiteiten

Een Naar werk traject kan bestaan uit één of meerdere activiteiten. Doordat een Naar werk traject bij Actief in Werk altijd een maatwerktraject is, zetten we alleen die activiteiten in die leiden naar het gewenste resultaat. De volgende activiteiten kunnen onderdeel uitmaken van het traject:

 • Sollicitatietraining
  Bij deze activiteit gaan we op individuele basis werken aan het verbeteren (of verder ontwikkelen) van de sollicitatievaardigheden van de klant. Het niveau en de intensiteit van de training wordt aangepast aan de behoefte en het niveau van de klant. Er wordt onder andere aandacht besteed aan het opsporen en analyseren van vacatures via diverse media, waaronder internet, vacature websites en social media. Ook leert de klant (beter) omgaan met netwerken en social media (zoals LinkedIn) en weet hij/zij hoe werkgevers het meest effectief benaderd kunnen worden. Daarnaast maakt het trainen van de presentatievaardigheden en het oefenen van sollicitatiegesprekken onderdeel uit van de training. Na afronding van de training beschikt de klant over een CV en (open) sollicitatie-/motivatiebrief die hij/zij zelf kan gebruiken bij het verrichten van sollicitaties. Het resultaat van de training is dat de klant (beter) in staat is om zelfstandig te solliciteren én in staat is om zichzelf goed te presenteren bij werkgevers. 
   

 • Bemiddeling en jobhunting
  Het actief bemiddelen van de klant naar een passende betaalde baan is een belangrijk onderdeel van het Naar werk traject. Aan de hand van het in samenspraak opgestelde zoekprofiel worden werkgevers actief benaderd door de consulent van Actief in Werk. Onze consulenten wonen en werken in de regio en beschikken daardoor over een uitgebreid regionaal netwerk van werkgevers. Bij deze activiteit worden onder andere de volgende acties uitgevoerd:
  - De klant wordt voorgesteld bij het regionale werkgeversnetwerk van Actief in Werk.
  - De klant wordt voorgesteld bij werkgevers naar aanleiding van acquisitie/bedrijfsbezoeken van
    Actief in Werk.
  - De klant wordt voorgesteld bij werkgevers aan de hand van concrete vacatures.
  - Mogelijkheden om nieuwe, passende functies te creëren worden in nauwe samenwerking met
    werkgevers onderzocht (jobcarving).
  - Het CV van de klant wordt geplaatst op diverse vacature websites.
  - De klant gaat ook zelfstandig (open) sollicitaties verrichten en werkgevers benaderen, waarbij
    de klant vanzelfsprekend kan rekenen op ondersteuning van de consulent.

De duur van het Naar werk traject en het inzetten van de gewenste activiteiten bepalen we graag met u samen zodat we kunnen werken aan het meest optimale resultaat voor de klant. Dat maakt een traject bij Actief in Werk maatwerk!

UWV & Actief in Werk

Actief in Werk heeft jarenlange kennis en ervaring opgedaan met het uitvoeren van re-integratietrajecten en re-integratiediensten voor UWV (waaronder IRO, 13IB-trajecten, Werkfit maken en Naar werk trajecten). 
Wij geven op succesvolle wijze én met aantoonbaar resultaat uitvoering aan re-integratietrajecten in onder andere de regio’s Breda, De Kempen, Den Bosch, Eindhoven, Helmond, Meierij, Oss, Peelland, Roermond, Tilburg en Venlo.

Actief in Werk laat jaarlijks in opdracht van UWV een klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren bij klanten die bij Actief in Werk een Werkfit maken traject en/of Naar werk traject hebben doorlopen. In de meetperiode 1-4-2017 t/m 31-3-2018 leverde dit de volgende resultaten op:
Klanten die een Naar werk traject hebben afgerond waardeerden de dienstverlening van Actief in Werk met een 8,6. Klanten die een Werkfit maken traject hebben afgerond waardeerden de dienstverlening van Actief in Werk met een 8,2 (bron: onderzoeksbureau Panteia). 

Naast de klanttevredenheid worden ook de behaalde resultaten door UWV onderzocht. In de meetperiode 1-7-2017 t/m 30-6-2018 is gebleken dat Actief in Werk succesvol is bij de uitvoering van Naar werk trajecten in het realiseren van duurzame plaatsingen. Actief in Werk behaalde zelfs een score van 20% boven het landelijke gemiddelde. Ook heeft Actief in Werk de Werkfit maken trajecten bovengemiddeld succesvol weten af te ronden (bron: UWV).
 

… Door een Naar werk traject bij Actief in Werk wordt een duurzame plaatsing een realistisch doel …

Bezoekers van deze pagina bezochten ook:

Werkfit maken traject

Kwaliteit & Privacy

Aanmeldformulier Naar werk traject