Denken in mogelijkheden!

Werkfit maken traject

Voor de klant die nog niet klaar is om toe te treden tot de arbeidsmarkt, maar wel de eerste stappen daartoe wil zetten, biedt een Werkfit maken traject bij Actief in Werk perspectief. Onze jarenlange kennis en ervaring met het uitvoeren van re-integratietrajecten maakt dat wij uitvoering kunnen geven aan een breed scala van vraagstellingen. Daarbij hebben wij specifieke kennis en ervaring met klanten met (ernstige) beperkingen van psychische of psychiatrische aard en werken wij intensief samen met instanties en hulpverleners.

Hoe ziet een Werkfit maken traject bij Actief in Werk er uit?

Omdat iedere vraagstelling uniek is, leveren wij altijd maatwerk. Dit betekent dat het Werkfit maken traject is afgestemd op de persoonlijke situatie, wensen, (on)mogelijkheden en behoeftes van de klant. Gedurende het traject krijgt de klant één-op-één begeleiding van een vaste consulent, verdeeld over frequente begeleidings- en coachingssessies. Deze sessies vinden plaats op één van de vestigingen van Actief in Werk in Breda, Den Bosch, Eindhoven of Tilburg of bij de klant thuis.

Activiteiten

Een Werkfit maken traject kan bestaan uit één of meerdere activiteiten. Doordat een Werkfit maken traject bij Actief in Werk altijd een maatwerktraject is, zetten we alleen die activiteiten in die leiden tot het gewenste resultaat. De volgende activiteiten kunnen onderdeel uitmaken van het traject:

  • In beeld brengen van de arbeidsmarktpositie
    Bij deze activiteit worden concrete functies en mogelijkheden in kaart gebracht zodat duidelijk wordt in welke richting de klant zijn/haar loopbaan kan gaan vervolgen. Hiervoor voeren we op frequente basis gesprekken en maken we gebruik van diverse methodieken en werkvormen. Een assessment kan onderdeel uitmaken van het traject. Het assessment kan bestaan uit testen, opdrachten, vragenlijsten en gesprekken. Het resultaat van deze activiteit is een persoonlijk profiel (inclusief eventuele knelpunten en daaraan gekoppelde coachingsdoelen), zicht op arbeidsmogelijkheden én een realistisch en haalbaar zoekprofiel.

  • Verbeteren van de persoonlijke effectiviteit
    Voor het verbeteren van de persoonlijke effectiviteit van de klant worden er één-op-één coachingsgesprekken gevoerd. Tijdens de gesprekken wordt er aandacht besteed aan de knelpunten/ leerthema’s van de klant met als insteek deze beheersbaar te maken én om aan de klant te leren om (in werksituaties) met de knelpunten om te gaan. De klant kan zich na het afronden van deze activiteit weer volledig richten op het vinden van een passende baan én kan zich daarin beter handhaven.

  • Versterken van de werknemersvaardigheden
    Voor het versterken van de werknemersvaardigheden kan een passende werkervaringsplaats/stage worden ingezet als tussenstap naar een betaalde baan. Zo kan de klant zich praktisch oriënteren op een functie en wordt werk stapsgewijs (weer) ingepast in het leven van de klant. Voor het vinden van een werkervaringsplaats maken wij onder andere gebruik van ons uitgebreide regionale werkgeversnetwerk.

De duur van het Werkfit maken traject en het inzetten van de gewenste activiteiten bepalen we graag met u samen zodat we kunnen werken aan het meest optimale resultaat voor de klant. Dat maakt een traject bij Actief in Werk maatwerk!
 

UWV & Actief in Werk

Actief is Werk vervult als specialistische speler een actieve rol in de re-integratie van klanten met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt in de regio Brabant. Onze dienstverlening is gebaseerd op drie pijlers: maatwerkkwaliteit én resultaat. Door middel van persoonlijke (maatwerk)begeleiding komen we tot het gewenste resultaat.

Actief in Werk heeft jarenlange kennis en ervaring opgedaan met het uitvoeren van re-integratietrajecten en re-integratiediensten voor UWV (waaronder IRO, 13IB-trajecten, Werkfit maken trajecten, Naar werk trajecten en Modulaire trajecten). Wij geven op succesvolle wijze én met aantoonbaar resultaat uitvoering aan re-integratietrajecten in onder andere de regio’s Helmond-De Peel, Midden-Brabant, Midden-Limburg, Noord-Limburg, Noordoost-Brabant, West-Brabant en Zuidoost-Brabant. 

Jaarlijks laat UWV een tevredenheidsonderzoek uitvoeren bij klanten die bij Actief in Werk een Werkfit maken traject en/of Naar werk traject en/of Modulair traject hebben doorlopen. 
In de meetperiode 1-1-2023 t/m 31-12-2023 leverde dit de volgende resultaten op:
- Klanten die een Werkfit maken traject hebben afgerond waardeerden de dienstverlening met een 8,7.
- Klanten die een Naar werk traject hebben afgerond waardeerden de dienstverlening met een 9,0.
- Klanten die een Modulair traject hebben afgerond waardeerden de dienstverlening met een 8,0.
Bron: UWV/Onderzoeksbureau Panteia.

Onder alle cliënten en opdrachtgevers van Actief in Werk wordt ook jaarlijks in het kader van het Blik op Werk keurmerk een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. In de meetperiode 2023/2024 waardeerden zowel cliënten als opdrachtgevers de dienstverlening van Actief in Werk met een 
8,7Actief in Werk is in het bezit van het hoogst aantal haalbare sterren (vier sterren). Actief in Werk heeft daarmee ook dit jaar weer een mooie positie bereikt in de Top 3 in de ranglijst van re-integratie- en outplacementbedrijven van Blik op Werk in Brabant. Bron: Blik op Werk/Onderzoeksbureau Panteia.
 

… Door een Werkfit maken traject bij Actief in Werk ontstaat zicht op nieuwe toekomstperspectieven …

Bezoekers van deze pagina bezochten ook:

Naar werk traject

Modulair traject

Aanmeldformulier Werkfit maken traject