Denken in mogelijkheden!

Modulair traject

Voor de klant waarbij er sprake is van een grote afstand is tot het maatschappelijk verkeer en waarbij hij/zij nog niet klaar is voor het volgen van een Werkfit maken traject of Naar werk traject, kan de modulaire dienstverlening Participatie interventie of Bevorderen maatschappelijke deelname ingezet worden. Onze jarenlange kennis en ervaring met het uitvoeren van re-integratietrajecten maakt dat wij uitvoering kunnen geven aan een breed scala van vraagstellingen. Daarbij hebben wij specifieke kennis en ervaring met klanten met (ernstige) beperkingen van psychische of psychiatrische aard en werken wij intensief samen met instanties en hulpverleners.

Hoe ziet de re-integratiedienst Participatie interventie bij Actief in Werk er uit?

Hier volgt later meer tekst over de re-integratiedienst Participatie interventie.

Hoe ziet de re-integratiedienst Bevorderen maatschappelijke deelname bij Actief in Werk er uit?

Hier volgt later meer tekst over de re-integratiedienst Bevorderen maatschappelijke deelname.

Hoe ziet de re-integratiedienst Begeleiding bij scholing bij Actief in Werk er uit?

Hier volgt later meer tekst over de re-integratiedienst Begeleiding bij scholing.

Maatwerktraject

Omdat iedere vraagstelling uniek is, leveren wij altijd maatwerk. Dit betekent dat ieder modulair traject is afgestemd op de persoonlijke situatie, wensen, (on)mogelijkheden en behoeftes van de klant. Gedurende het traject krijgt de klant één-op-één begeleiding van een vaste consulent, verdeeld over frequente begeleidings- en coachingssessies. Deze sessies vinden plaats op één van de vestigingen van Actief in Werk in Breda, Den Bosch, Eindhoven of Tilburg of bij de klant thuis.

De duur van het modulair traject en het inzetten van de gewenste activiteiten bepalen we graag met u samen zodat we kunnen werken aan het meest optimale resultaat voor de klant. Dat maakt een traject bij Actief in Werk maatwerk!

UWV & Actief in Werk

Actief in Werk heeft jarenlange kennis en ervaring opgedaan met het uitvoeren van re-integratietrajecten en re-integratiediensten voor UWV (waaronder IRO, 13IB-trajecten, Werkfit maken trajecten, Naar werk trajecten en Modulaire trajecten). Wij geven op succesvolle wijze én met aantoonbaar resultaat uitvoering aan re-integratietrajecten in onder andere de regio’s Breda, De Kempen, Den Bosch, Eindhoven, Helmond, Meierij, Oss, Peelland, Roermond, Tilburg en Venlo.

Actief in Werk laat jaarlijks in opdracht van UWV een klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren bij klanten die bij Actief in Werk een Werkfit maken traject en/of Naar werk traject hebben doorlopen. In de meetperiode
1-4-2018 t/m 31-12-2019 leverde dit de volgende resultaten op: klanten die een Werkfit maken traject hebben afgerond waardeerden de dienstverlening van Actief in Werk met een 8,2. Klanten die een Naar werk traject hebben afgerond waardeerden de dienstverlening van Actief in Werk met een 8,5
Voor modulaire trajecten wordt (nog) geen specifiek klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd.
Opdrachtgevers waardeerden de dienstverlening van Actief in Werk in de meetperiode 2019/2020 met een 8,6 (landelijk gemiddelde: 7,8).
Bron: onderzoeksbureau Panteia.
 

… Door een modulair traject bij Actief in Werk ontstaat zicht op nieuwe toekomstperspectieven …

Bezoekers van deze pagina bezochten ook:

Werkfit maken traject

Kwaliteit & Privacy

Aanmeldformulier Modulair traject