Een mobiliteitstraject biedt nieuwe perspectieven voor uw medewerkers

Mobiliteit

Als u door gewijzigde bedrijfs(economische) omstandigheden of een reorganisatie afscheid moet nemen van meerdere medewerkers, dan biedt een mobiliteitstraject bij Actief in Werk uitkomst. Bij een mobiliteitstraject bij Actief in Werk worden uw medewerkers resultaatgericht begeleid van werk naar werk. Een mobiliteitstraject biedt de medewerker zekerheid, rust en ruimte om zich te richten op een nieuwe loopbaan. Actief in Werk heeft ruime ervaring opgedaan met het uitvoeren van zowel individuele outplacementtrajecten als (grootschalige) mobiliteitstrajecten voor diverse doelgroepen. Een mobiliteitstraject kan al worden ingezet vanaf vijf medewerkers.

Mobiliteitspartner

Op het gebied van mobiliteit kunnen wij u ondersteunen met tal van praktische zaken. Door ons tijdig in te schakelen kunnen we desgewenst samen met u (mede) vorm geven aan het gehele mobiliteitsproces en aan de inhoud van het traject voor een Sociaal Plan. Wij presenteren onze werkwijze aan de OndernemingsRaad en informeren uw medewerkers door middel van voorlichtingsbijeenkomsten. Daarnaast kunnen wij diverse informatie- en communicatietools opzetten voor uw medewerkers. Samen met u geven we vorm aan de gewenste inhoud van het mobiliteitstraject, zoals duur en in te zetten activiteiten.
 

Persoonlijk en individueel mobiliteitstraject

Een mobiliteitstraject bij Actief in Werk is een maatwerktraject. Dit betekent dat het traject is afgestemd op de individuele situatie, wensen en behoeften van de medewerker. Gedurende het traject kan de medewerker rekenen op een persoonlijke begeleiding en coaching van een vaste consulent. We stellen een traject samen dat past bij de wensen en capaciteiten van de medewerker. Dat maakt een traject maatwerk!

Hoe ziet een mobiliteitstraject er uit?

Het mobiliteitstraject start met een intakegesprek waarin de persoonlijke situatie van de medewerker in kaart wordt gebracht. Vervolgens wordt er een plan van aanpak opgesteld die de basis vormt van het traject. In het plan van aanpak staan de activiteiten vermeld die de medewerker helpen bij het verkrijgen van een nieuwe baan.

Gedurende het mobiliteitstraject wordt er stil gestaan bij het baanverlies en het effect hiervan op de medewerker. Door middel van het voeren van (coachings)gesprekken is uiteindelijk de medewerker (beter) in staat om de huidige functie en werkgever achter zich te laten en (meer) toekomstgericht bezig te zijn.

Een beroepenoriëntatie kan onderdeel uitmaken van het traject. De beroepenoriëntatie kan bestaan uit testen ((zoals een competentietest, werkwaardentest of beroepskeuzetest), opdrachten, vragenlijsten en gesprekken. Dit helpt de medewerker bij het verkrijgen van een nieuw toekomstperspectief. Ook wordt er een duidelijk en realistisch zoekprofiel opgesteld zodat duidelijk is voor de medewerker in wat voor soort functie, organisatie, branche etc. hij/zij werkzaam wil zijn.

De sollicitatietraining biedt vooral praktische hulp bij het opstellen/aanpassen van een CV en sollicitatiebrief, maar ook bij het (leren) netwerken en omgaan met social media en vacaturewebsites.

Aan de hand van het zoekprofiel gaan we vervolgens op zoek naar een nieuwe functie. Dit houdt in dat wij onder andere de medewerker actief gaan voorstellen bij werkgevers, waarbij gebruik wordt gemaakt van ons groot regionaal netwerk van bedrijven, organisaties, instellingen en instanties binnen diverse sectoren en branches. Daarnaast gaan wij de medewerker voorstellen op concrete vacatures. De medewerker krijgt tevens ondersteuning bij het uitvoeren van de eigen sollicitatieactiviteiten.


Het mobiliteitstraject houdt niet op wanneer de medewerker start in een nieuwe functie. Tijdens en na de proeftijd blijven wij actief contact onderhouden met de medewerker en zijn er vaste evaluatiemomenten zodat eventuele knelpunten (voor)tijdig gesignaleerd en aangepakt kunnen worden. Zo bereiken we het optimale resultaat voor alle betrokkenen.

Waarom Actief in Werk?

Actief in Werk heeft sinds 2005 ruime ervaring opgedaan met het uitvoeren van diverse (grootschalige) mobiliteit- en outplacementtrajecten binnen diverse branches en sectoren. Wij begeleiden zowel medewerkers bij het vinden van een nieuwe functie als bij het starten als zelfstandig ondernemer. Tijdens het traject wordt de medewerker één-op-één begeleid door een vaste consulent tijdens frequente begeleidings- en coachingssessies. Deze sessies vinden plaats op één van de vestigingen van Actief in Werk in Breda, Den Bosch, Eindhoven of Tilburg of bij de medewerker thuis. Onze consulenten wonen en werken in de regio en kennen dus de plaatselijke arbeidsmarkt. Zij beschikken over een groot regionaal netwerk van werkgevers.
 

Jaarlijks wordt er door Blik op Werk een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. In de meetperiode 2023/2024 waardeerden zowel cliënten als opdrachtgevers de dienstverlening van Actief in Werk met een 8,7Actief in Werk is in het bezit van het hoogst aantal haalbare sterren (vier sterren). Actief in Werk heeft daarmee ook dit jaar weer een mooie positie bereikt in de Top 3 van re-integratie- en outplacementbedrijven van Blik op Werk in Brabant. Bron: wwww.blikopwerk.nl.
 

... Met de hulp van Actief in Werk ontstaat er een nieuwe toekomst voor uw medewerker ...

Bezoekers van deze pagina bezochten ook:

Outplacement

Re-integratie 2e spoor

Contactpagina