Hulp bij het zetten van de eerste stap!

Modulair traject

Heb je een Ziektewet-, Arbeidsongeschiktheid- of WAJONG-uitkering en wil je langzaam aan stappen gaan zetten om weer deel te gaan nemen aan de maatschappij? Een Modulair traject bij Actief in Werk helpt je op een gerichte manier bij het zetten van die eerste stappen. Een Modulair traject kan jou ook ondersteunen als je wilt starten met een opleiding, maar je moeite hebt om dit helemaal zelfstandig te doen.
Er zijn drie modulaire trajecten: Participatie interventie, Bevorderen maatschappelijke deelname en Begeleiding bij scholing.

Hoe ziet een Modulair traject Participatie interventie bij Actief in Werk er uit?

Een Modulair traject (Participatie interventie) is een persoonlijk en individueel maatwerktraject. We starten het traject met een intakegesprek waarin jouw situatie in kaart wordt gebracht. Samen bekijken we wat Actief in Werk voor jou kan betekenen. Naar aanleiding van het intakegesprek stellen wij een re-integratieplan op. In het re-integratieplan staan de activiteiten vermeld die wij gaan inzetten om jou uiteindelijk weer deel te kunnen laten nemen aan activiteiten buitenshuis.

Gedurende het traject voeren we op frequente basis coachingsgesprekken met als doel dat je na afronding van het traject in staat bent om een sociaal netwerk buitenshuis op te bouwen, dan wel weer hier actief aan deel te nemen. Je kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld (groeps)activiteiten of vrijwilligerswerk. Tijdens het traject kijken we welke belemmeringen er zijn en leren je daar om op een betere manier mee om te gaan.
 

Hoe ziet een Modulair traject Bevorderen maatschappelijke deelname bij Actief in Werk er uit?

Een Modulair traject (Bevorderen maatschappelijke deelname) is een persoonlijk en individueel maatwerktraject. We starten het traject met een intakegesprek waarin jouw situatie in kaart wordt gebracht. Samen bekijken we wat Actief in Werk voor jou kan betekenen. Naar aanleiding van het intakegesprek stellen wij een re-integratieplan op. In het re-integratieplan staan de activiteiten vermeld die wij samen gaan ondernemen om jou deel te kunnen laten nemen aan activiteiten buitenshuis.

Gedurende het traject voeren we diverse coachingsgesprekken waarbij er kan worden gewerkt aan zaken als motivatie, zelfvertrouwen en zelfbeeld. Dit moet er uiteindelijk toe leiden dat je (weer) deel durft te nemen aan (groeps)activiteiten buitenhuis, zoals bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. Zowel bij het inregelen hiervan als bij de begeleiding van de activiteiten buitenshuis zijn wij actief betrokken. Actief in Werk beschikt over een groot regionaal netwerk van werkgevers, instanties en (vrijwilligers)organisatie die we voor jou kunnen inzetten.
 

Hoe ziet een Modulair traject Begeleiding bij scholing bij Actief in Werk er uit?

Een Modulair traject (Begeleiding bij scholing) is een persoonlijk en individueel maatwerktraject. We starten het traject met een intakegesprek waarin jouw situatie in kaart wordt gebracht. Samen bekijken we wat Actief in Werk voor jou kan betekenen. Naar aanleiding van het intakegesprek stellen wij een re-integratieplan op. In het re-integratieplan staan de activiteiten vermeld die wij gaan inzetten met als doel dat de je opleiding succesvol gaat afronden.

Gedurende het traject ondersteunen wij jou met tal van zaken. Dat varieert van begeleiding en coaching bij huiswerkopdrachten, maar ook bij het maken van planningen. Zowel theoretische als praktische studievaardigheden worden aangeleerd. Daarnaast wordt er door middel van coachingsgesprekken gewerkt aan zaken als motivatie en zelfvertrouwen.

Waarom Actief in Werk?

Samen met jou bepalen we aan welke vorm van ondersteuning je behoefte hebt zodat er een echt maatwerk traject ontstaat. Tijdens het traject word je één-op-één begeleid door een vaste consulent tijdens frequente begeleidings- en coachingssessies. Deze sessies vinden plaats op één van de vestigingen van Actief in Werk in Breda, Den Bosch, Eindhoven of Tilburg of bij jou thuis. Onze consulenten wonen en werken in de regio en kennen dus de plaatselijke arbeidsmarkt. Zij beschikken over een groot regionaal netwerk van bedrijven, organisaties, instellingen en instanties binnen diverse sectoren en branches.

UWV & Actief in Werk

Actief in Werk laat jaarlijks in opdracht van UWV een tevredenheidsonderzoek uitvoeren bij klanten die bij Actief in Werk een Modulair traject hebben doorlopen. In de meetperiode 1-1-2023 t/m 31-12-2023 waardeerden klanten die een Modulair traject hebben afgerond de dienstverlening van Actief in Werk met een 8,0. Actief in Werk wist in de meetperiode 100% van de uitgevoerde Modulaire trajecten succesvol af te sluiten. 

Bron: Onderzoeksbureau Panteia.
 

Aanmelden Modulair traject

De aanmelding voor een Modulair traject bij Actief in Werk verloopt vaak na doorverwijzing van een contactpersoon van UWV, zoals een Arbeidsdeskundige, Re-integratiebegeleider of Adviseur Werk. De kosten van een Modulair traject worden volledig betaald door UWV.

Heb je een contactpersoon bij UWV?
Jouw contactpersoon kan je doorverwijzen naar Actief in Werk. Je kunt ook zelf aangeven bij jouw contactpersoon dat je graag een vrijblijvend kennismakingsgesprek (een zogenaamd "klik-gesprek") wilt aangaan met Actief in Werk.
Heb je nog geen contactpersoon bij UWV?
Wij raden je dan aan om eerst een gesprek aan te gaan met UWV om jouw wensen ten aanzien van werk kenbaar te maken. Neem hiervoor contact op met 088-8989294 (UWV Telefoon Werknemers). Heb je hierbij hulp nodig over hoe je dit het beste kunt aanpakken, dan voorzien wij jou hierin graag van advies. 

Na het succesvol afronden van het Modulair traject kan in overleg met UWV eventueel een Werkfit maken traject worden ingezet. Een Werkfit maken traject bij Actief in Werk helpt je om jouw positie op de arbeidsmarkt beter te leren kennen en te verbeteren, bijvoorbeeld als je nog niet weet welke beroepen er bij je passen of als je nog niet zo goed weet hoe je moet omgaan met jouw beperkingen in een werksituatie.
 

... Door een modulair traject bij Actief in Werk ontstaat zicht op nieuwe toekomstperspectieven ...

Bezoekers van deze pagina bezochten ook:

Werkfit maken traject (UWV)

Contactformulier

Kwaliteit & Privacy