Tips voor het tijdig én adequaat uitvoeren van een re-integratietraject

22-09-2023

Wet verbetering poortwachter (Wvp)

De Wet verbetering poortwachter (Wvp) heeft als doel dat mensen duurzaam re-integreren in een functie die aansluit bij hun capaciteiten. Als werkgever dien je de stappen en keuzes in het re-integratietraject vast te leggen in een re-integratieverslag. Maar in de praktijk is dit niet altijd even simpel. UWV deelt een aantal belangrijke aandachtspunten voor het uitvoeren en naleven van de Wvp.

Zorg voor heldere onderbouwing van re-integratiemogelijkheden binnen het bedrijf

Als het de medewerker niet lukt om terug te keren in de eigen functie, moet je als werkgever andere opties binnen je bedrijf verkennen (en goed vastleggen). Dit is een punt in de Wet verbetering poortwachter waar werkgevers vaak mee worstelen. Het belangrijkste is dat de werknemer duurzaam re-integreert in een functie die aansluit bij zijn of haar capaciteiten en wensen. Vanuit UWV wordt er getoetst of er voldoende inspanning is geleverd om binnen het bedrijf alle passende opties te verkennen. Het is vooral belangrijk om de mogelijkheden (en onmogelijkheden) helder te onderbouwen in de documentatie. Je kunt ook een arbeidsdeskundige inschakelen om spoor 1 goed in beeld te brengen. Dat is zeker handig bij grotere bedrijven, waar veel soorten functies zijn.

Volg ook bij een arbeidsconflict de stappen binnen de Wet verbetering poortwachter

Bij arbeidsconflicten wordt de re-integratie soms niet goed voortgezet, omdat beide partijen zich veelal meer richten op het beslechten van het conflict. Als werkgever ben je echter altijd gehouden aan de Wet verbetering poortwachter. De bedrijfsarts heeft hier een adviserende rol. Het kan zijn dat de bedrijfsarts adviseert om een mediator in te schakelen. Gesprekken met een mediator kun je gewoon als processtap vermelden in de formulieren. Niet wat er inhoudelijk wordt besproken, want dat is privé, maar wel dat er gesprekken plaatsvinden. Het gaat erom dat je aantoont dat beide partijen zich inspannen om een positief eindresultaat te bereiken, namelijk: het duurzaam hervatten in werk, dat zo goed mogelijk aansluit bij de mogelijkheden van de werknemer.

Zet spoor 2 (re-integratie buiten het bedrijf) tijdig en adequaat in

Soms blijven mensen tijdens hun re-integratie losse klusjes doen. Maar dat is uiteindelijk geen duurzame hervatting van werk. Wacht dus niet te lang met het inzetten van spoor 2 wanneer iemand niet kan re-integreren binnen het bedrijf én doe het adequaat. Ga niet in het wilde weg zoeken of solliciteren, maar stel een gerichte zoektocht in. Breng in kaart wat de werknemer heeft aan arbeidservaring, vaardigheden, scholing, de door de bedrijfsarts vastgestelde beperkingen en maak een zoekprofiel van mogelijke functies die geschikt zijn.


Bron: UWV publicatie 16 augustus 2023

 

Meer informatie omtrent de Wet verbetering poortwachter (Wvp) vind je terug in de Werkwijzer Poortwachter (versie 1 augustus 2022). Let op: De Werkwijzer Poortwachter is op 1 augustus 2022 voor het laatst aangepast. De Werkwijzer wordt niet meer vernieuwd. Belangrijke veranderingen en nieuws vind je op de website van UWV (www.uwv.nl).

Werkwijzer Poortwachter (versie 1 augustus 2022)

Wat houdt een re-integratietraject tweede spoor in?

Bij een re-integratietraject tweede spoor wordt de medewerker actief begeleid bij het vinden, verkrijgen en behouden van een voor hem/haar geschikte functie buiten de eigen werkgever. Dit gebeurt op basis van een van tevoren opgesteld en schriftelijk vastgelegd re-integratieplan (ook wel: plan van aanpak). Als werkgever bent je samen met de medewerker verantwoordelijk voor de re-integratie.
 

Heeft u een medewerker waarvoor u (mogelijk) een re-integratietraject tweede spoor moet opstarten?
Wij informeren u graag over de mogelijkheden bij Actief in Werk.
 

Lees meer over een re-integratietraject 2e spoor bij Actief in Werk