Update Werkwijzer Poortwachter

05-12-2023

Werkwijzer Poortwachter voor werkgevers

De laatste uitgave van de Werkwijzer Poortwachter is alweer enige tijd geleden uitgebracht. Sindsdien zijn er een aantal aanvullingen verschenen. UWV werkt momenteel aan een vernieuwde Werkwijzer Poortwachter. In aanloop daar naar toe wordt de huidige Werkwijzer niet maar aangepast, maar u kunt deze nog wel gebruiken. 
 

De Werkwijzer Poortwachter helpt werkgevers, bedrijfsartsen, arbodiensten en re-integratiebedrijven bij de begeleiding en re-integratie van zieke of arbeidsongeschikte werknemers. Er staat bijvoorbeeld in wat UWV verwacht van de re-integratie van een werknemer, hoe het UWV toetst of de re-integratie-inspanningen voldoende zijn geweest, maar ook welke gevolgen het heeft voor de werkgever als blijkt dat de re-integratie-inspanningen niet voldoende zijn geweest.


Aanvullingen op Werkwijzer Poortwachter (sinds 1 augustus 2022):

Loon doorbetalen bij ziekte van uitzendkrachten met uitzendbeding

Visie werknemer op re-integratie voortaan vastleggen

Download Werkwijzer Poortwachter

Quick start Werkwijzer Poortwachter

De Quick start bij de Werkwijzer Poortwachter is een hulpmiddel voor werkgevers, bedrijfsartsen, arbodiensten en re-integratiebedrijven. In dit document staat kort uitgelegd wat u moet doen als een werknemer arbeidsongeschikt wordt. Vanaf de eerste ziektedag tot aan het moment dat de werknemer een WIA-uitkering kan aanvragen. Er staat in wat uw taken zijn bij een kortdurende ziekte. Maar ook wat u moet doen als uw werknemer na langere arbeidsongeschiktheid moet re-integreren. Let op: de Quick start is geen vervanging voor de Werkwijzer Poortwachter. In de Werkwijzer Poortwachter staat uitgebreidere informatie opgenomen.

Download Quick start Werkwijzer Poortwachter

  

Re-integratie 2e spoor

Actief in Werk heeft jarenlange ervaring opgedaan met het uitvoeren van trajecten op het gebied van re-integratie 2e spoor. Door middel van een re-integratietraject 2e spoor ondersteunen wij de medewerker bij het vinden van een passende baan bij een andere werkgever. Daarbij ondersteunen wij u desgewenst bij het (administratieve) proces richting UWV.

Lees meer over een re-integratietraject 2e spoor bij Actief in Werk

 


Actief in Werk is een gespecialiseerd bureau actief op het gebied van re-integratie, outplacement en loopbaancoaching. Wij zijn actief in de regio’s Breda, Den Bosch, Eindhoven en Tilburg.