Verlenging vereenvoudigde beoordeling WIA-aanvraag voor 60+ers

23-10-2023

Achterstand bij UWV bij beoordeling van WIA-aanvragen

Het UWV kampt met een groot aantal aanvragen voor een WIA-uitkering. Het aantal aanvragen overstijgt zelfs de capaciteit van het UWV om de aanvragen tijdig te beoordelen. Dit heeft als gevolg dat er meestal niet binnen acht weken een beslissing volgt. Om de beoordeling van een WIA-uitkering te versnellen heeft het UWV al in oktober 2022 maatregelen getroffen. Er is een (tijdelijke) regeling opgezet voor een vereenvoudigde beoordeling van de WIA-aanvraag. Deze tijdelijke regeling is nu verlengd t/m 31 december 2024.

Vereenvoudigde beoordeling WIA-aanvraag

Een werknemer die twee jaar ziek is én 60 jaar of ouder is én waarvan de WIA-uitkering zou starten tussen 1 oktober 2022 tot en met 31 december 2024 kan in aanmerking komen voor een vereenvoudigde beoordeling van de WIA-aanvraag. Dit geldt ook voor een 60-plusser die na 1 oktober 2022 een vereenvoudigde behandeling van hun WIA-aanvraag hebben gehad, maar die is afgewezen of beëindigd is en die vanwege een verslechterde gezondheid uiterlijk op 31 december 2024 opnieuw een WIA-uitkering aanvragen.

Een vereenvoudigde beoordeling betekent dat UWV op basis van schriftelijke informatie vaststelt of een medewerker in aanmerking komt voor een WIA-uitkering. Deze beoordeling vindt bijvoorbeeld plaats op basis van het re-integratieverslag van de werkgever. Dit gebeurt zonder beoordeling door een verzekeringsarts. De arbeidsdeskundige neemt contact op met de werkgever én werknemer voor een uitleg over de vereenvoudigde beoordeling. Als de werkgever en werknemer na deze uitleg voor de vereenvoudigde beoordeling kiezen, dan wordt de beoordeling uitgevoerd zonder verzekeringsarts. Zowel de werknemer als werkgever moeten instemmen met de vereenvoudigde behandeling van de WIA-aanvraag. Zij kunnen ook om een normale behandeling vragen. Het blijft mogelijk om bezwaar te maken tegen de beslissing na een vereenvoudigde behandeling. Ook al zijn beide partijen hier eerder akkoord mee gegaan.

Let op: als de bedrijfsarts in het re-integratieverslag aangeeft dat de werknemer niet meer kan werken (er is dan sprake van ‘geen benutbare mogelijkheden’), dan vindt er geen vereenvoudigde WIA-aanvraag plaats. De verzekeringsarts beoordeelt de WIA-aanvraag dan zoals gebruikelijk en kan eventueel een IVA-uitkering toekennen.

Re-integratie

Afhankelijk van de situatie/uitkering krijgt de werknemer begeleiding bij re-integratie.

Re-integratie bij een WGA-uitkering
Werknemers met een WGA-uitkering krijgen voor hun re-integratie (intensieve) begeleiding van UWV aangeboden. Samen met de werknemer bespreekt de arbeidsdeskundige welke begeleiding er nodig is en wat de werknemer aan kan. 

Re-integratie en een IVA-uitkering
Werknemers met een IVA-uitkering krijgen geen actieve begeleiding voor re-integratie, tenzij zowel de werknemer als UWV hier een positief effect van verwachten.
 


De voorwaarden omtrent de uitvoering van deze maatregel kan worden gewijzigd, bijgesteld of komen te vervallen. Aan deze blog kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de actuele situatie raden wij u aan om de website van UWV te raadplegen.

Actief in Werk is een gespecialiseerd bureau actief op het gebied van re-integratie, outplacement en loopbaancoaching. Wij zijn actief in de regio’s Breda, Den Bosch, Eindhoven en Tilburg.