Werkfit maken traject

13-02-2024

Werkfit maken traject

Ik mag van UWV een Werkfit maken traject gaan volgen. Wat houdt dit in?

Als je een Ziektewet-, Arbeidsongeschiktheid- of Wajong-uitkering hebt (of recent hebt gehad) en je wilt de stap richting werk (weer) gaan zetten, dan kan UWV voor jou een Werkfit maken traject inzetten. Een Werkfit maken traject helpt je om jouw positie op de arbeidsmarkt beter te leren kennen én te verbeteren. De insteek is dat je na het doorlopen van een Werkfit maken traject de stap richting werk weer kunt gaan zetten. De kosten van een Werkfit maken traject worden volledig betaald door UWV.

Hoe ziet een Werkfit maken traject er uit?

Een Werkfit maken traject kan bestaan uit één of meerdere activiteiten:

  • In beeld brengen van de arbeidsmarktpositie
    Bij deze activiteit worden concrete functies en mogelijkheden in kaart gebracht zodat duidelijk wordt in welke richting jij jouw loopbaan kunt gaan vervolgen.

  • Verbeteren persoonlijke effectiviteit
    Voor het verbeteren van de persoonlijke effectiviteit wordt er door middel van één-op-één coachingsgesprekken gewerkt aan mogelijke knelpunten en worden deze hanteerbaar gemaakt.

  • Versterken van de werknemersvaardigheden
    Bij deze activiteit gaat het om het (weer) opbouwen van een arbeidsritme zodat uiteindelijk werk weer stapsgewijs kan worden ingepast in jouw leven. Dit kan bijvoorbeeld door middel van het inzetten van een passende werkervaringsplaats/stage als tussenstap naar een betaalde baan. Op die manier kun je jezelf praktisch oriënteren naar nieuwe functies en beroepen.

Ik wil een Werkfit maken traject opstarten. Hoe gaat dit in zijn werk?

De aanmelding voor een Werkfit maken traject bij Actief in Werk verloopt vaak na doorverwijzing van een contactpersoon van UWV, zoals Arbeidsdeskundige, Re-integratiebegeleider of Adviseur Werk.

Heb je een contactpersoon bij UWV?
Jouw contactpersoon van UWV kan je doorverwijzen naar een re-integratiebureau zoals Actief in Werk. Je kunt ook zelf aangeven bij jouw contactpersoon dat je graag een kennismakingsgesprek wilt aangaan met een re-integratiebureau naar eigen keuze. Vraag altijd wel toestemming van UWV of je het traject mag gaan volgen bij het zelfgekozen re-integratiebureau. Er moet namelijk wel toestemming afgegeven zijn door UWV aan het re-integratiebureau om Werkfit maken trajecten te mogen gaan uitvoeren. Actief in Werk beschikt over die toestemming en is dus ook samenwerkend partner van UWV.

Heb je nog geen contactpersoon bij UWV? 
Wij raden je dan aan om eerst een gesprek aan te gaan met UWV om jouw wensen ten aanzien van werk kenbaar te maken. Neem hiervoor contact op met 088-8989294 (UWV Telefoon Werknemers). Heb je hierbij hulp nodig over hoe je dit het beste kunt aanpakken, dan voorzien wij jou hierin graag van advies. 

Actief in Werk laat jaarlijks in opdracht van UWV een klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren bij klanten die bij Actief in Werk een Werkfit maken traject hebben doorlopen. In de meetperiode 1-1-2023 t/m 31-12-2023 leverde dit de volgende resultaten op: klanten die een Werkfit maken traject hebben afgerond waardeerden de dienstverlening van Actief in Werk met een 8,7. Actief in Werk wist in de meetperiode 89% van de uitgevoerde Werkfit maken trajecten succesvol af te sluiten. 

Lees meer over een Werkfit maken traject bij Actief in Werk

  

Bezoekers van deze pagina bezochten ook:

Naar Werkt traject UWV