Compensatie transitievergoeding bij ontslag

01-10-2018

Compensatie transitievergoeding bij ontslag langdurig arbeidsongeschikte werknemer


 

Heeft u een langdurig arbeidsongeschikte werknemer ontslagen en een transitievergoeding betaald?
Vanaf 2020 treedt er een compensatieregeling in werking die compensatie van de betaalde transitievergoeding mogelijk maakt.


De wet die compensatie van de aan langdurig arbeidsongeschikte werknemers betaalde transitievergoeding mogelijk maakt, is op 20 juli 2018 gepubliceerd. Er komt nog een regeling voor de aanvraagprocedure en verstrekking van de vergoeding. De bedoeling is om aanvragen van compensatie vanaf 1 april 2020 mogelijk te maken. U kunt dan met terugwerkende kracht deze compensatie aanvragen.

Wat betekent de compensatieregeling voor u?

Vanaf 1 april 2020 kunt u mogelijk met terugwerkende kracht compensatie aanvragen voor dienstverbanden die zijn geëindigd vanaf 1 juli 2015. Het gaat dan om dienstverbanden van langdurig arbeidsongeschikte werknemers die u heeft ontslagen en aan wie u een transitievergoeding heeft betaald.

Op het moment dat de regelgeving ingaat, kunt u een aanvraag doen. Bij de aanvraag wordt u gevraagd om documenten mee te sturen waarmee u kunt aantonen dat u het dienstverband heeft beëindigd en de transitievergoeding heeft betaald. Begin daarom nu alvast met het verzamelen van bewijzen en bewaar deze goed.


Voorbeelden van te verzamelen documenten:
- De arbeidsovereenkomst met de betreffende werknemer.
- Stukken waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid,   
  zoals een ontslagvergunnng of de beëindigingsovereenkomst (inclusief stukken waaruit blijkt in welke
  periode de werknemer ziek was én dat hij bij het einde van de arbeidsovereenkomst ziek was).
- Gegevens die zijn gebruikt om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen en bewijs van betaling van
  de (totale) transitievergoeding.
 

Bron: UWV