SLIM: Subsidieregeling leren en ontwikkelen in het MKB

01-03-2020

SLIM: Subsidieregeling leren en ontwikkelen in het MKB

MKB-ondernemingen, samenwerkingsverbanden in het MKB en de grootbedrijven uit de sectoren landbouw, horeca en recreatie kunnen vanaf 2 maart 2020 subsidie aanvragen voor diverse initiatieven gericht op leren en ontwikkelen. Denk hierbij aan het onderzoeken van scholings- en opleidingsbehoeften in een onderneming of het laten ontwikkelen van loopbaanadviezen voor medewerkers.
 

Vanaf 2020 wordt er door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid € 48 miljoen per jaar beschikbaar gesteld voor initiatieven gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen in het MKB. Om leren en ontwikkelen te stimuleren in grootbedrijven uit de landbouw-, horeca- en recreatiesector wordt nog eens  € 1,2 miljoen extra beschikbaar gesteld.

Het up-to-date houden van kennis en vaardigheden van medewerkers in het MKB is minder gebruikelijk. MKB-werkgevers hebben hier vaak minder kennis van (of tijd en geld voor) in vergelijking tot de grotere bedrijven. Ook in de landbouw, de horeca en de recreatiesector is het lastig om een leerrijke werkomgeving te ontwikkelen, omdat er veel seizoensarbeid is. De SLIM (stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in het MKB) moet hieraan gaan bijdragen.

De subsidieregeling staat open voor drie groepen aanvragers, te weten:
- individuele MKB-ondernemingen.
- samenwerkingsverbanden in het MKB.
- grootbedrijven uit de sectoren landbouw, horeca en recreatie.

Tevens biedt de regeling ruimte voor initiatieven gericht op het ontwikkelen of invoeren van een methode die medewerkers in de onderneming stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen. Hier kan gedacht worden aan het oprichten van een bedrijfsschool, ontwikkelen en implementeren van een systeem van periodieke ontwikkelgesprekken met medewerkers in de onderneming of het opschalen/uitbreiden van andere succesvolle projecten. Werkgevers kunnen tot slot ook subsidie aanvragen voor het bieden van een praktijkleerplaats voor (delen van) een mbo-opleiding in de derde leerweg.
 

Meer informatie over de SLIM-regeling, aanvraagtijdvakken en -criteria kunt u vinden op:
https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/slim.
 

Lees meer over loopbaanadvies/loopbaancoaching bij Actief in Werk