UWV Nieuwsflits arbeidsmarkt Noord-Brabant (november 2020)

18-12-2020

Afname WW-uitkeringen, kansen in transport & logistiek

Het aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant nam in november 2020 met 2% af ten opzichte van een maand eerder. In vergelijking met november 2019 nam het aantal WW-uitkeringen echter toe. Ondanks dat de sector transport en logistiek sterk getroffen werd door de Corona-crisis biedt deze sector nog altijd goede kansen op werk.

Op maandbasis daling aantal WW-uitkeringen, op jaarbasis toename

Eind november 2020 telde de provincie Noord-Brabant 41.300 WW-uitkeringen. Dat was 3,0% van de beroepsbevolking en daarmee gelijk aan het landelijke WW-percentage. Het aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant nam in november met 2% af ten opzichte van een maand eerder. Ten opzichte van november 2019 lag het aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant in november 2020 16% hoger. Op landelijk niveau nam het aantal WW-uitkeringen op jaarbasis eveneens toe, de stijging bedroeg 21%.

Transport en logistiek fors geraakt door Corona-crisis

De sector transport en logistiek werd zwaar getroffen door alle maatregelen die genomen werden om de verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan. Tussen februari en juli 2020 nam het aantal werknemersbanen op landelijk niveau met 2% af. Vooral het aantal flexibele banen (oproep- en uitzendcontracten) daalde. De grootste krimp kwam (door de opgelegde reisbeperkingen) voor rekening van het personenvervoer (bus- en taxichauffeurs, treinmachinisten). Ook in de logistieke diensten ging werk verloren. Wat de exacte invloed van de lockdown, die op 14 december 2020 werd afgekondigd, op de sector transport en logistiek zal zijn, is echter afwachten.
Het aantal WW-uitkeringen vanuit beroepen in de transport en logistiek nam in de provincie Noord-Brabant in de periode van februari 2020 tot en met mei 2020 fors toe, met 38%. Ter vergelijking: het totale aantal WW-uitkeringen over alle beroepsklassen gezamenlijk steeg in Noord-Brabant in dezelfde periode met 23%. In de zomerperiode van 2020 liet het aantal WW-uitkeringen vanuit de transport- en logistiekberoepen in Noord-Brabant een stabilisatie zien, om vanaf augustus 2020 een duidelijke daling in te zetten. In november 2020 lag het aantal WW-uitkeringen voor transport- en logistiekberoepen echter nog altijd 27% hoger dan in november 2019. Binnen de transport- en logistiekberoepen werden de meeste WW-uitkeringen in Noord-Brabant verstrekt aan chauffeurs (taxi, vrachtwagen, bestelwagen, heftruck) en magazijnmedewerkers. In vergelijking met november 2019 was van deze top 5 het aantal WW-uitkeringen aan taxichauffeurs het meest toegenomen (+47%).

Nog altijd krapte in transport- en logistiekberoepen

Ondanks de impact van het Corona-virus op de transport en logistiek was er in het derde kwartaal van 2020 in Noord-Brabant nog altijd sprake van krapte op de arbeidsmarkt. Dit gold echter niet voor alle functies. Zo was de arbeidsmarkt voor vrachtwagenchauffeurs zeer krap (meer vacatures dan werkzoekenden), maar voor taxichauffeurs ruim (meer werkzoekenden dan vacatures).

Volop kansen in transport- en logistiekberoepen

Ondanks dat de sector transport en logistiek sterk getroffen is door de Corona-crisis, zijn er binnen deze sector nog altijd beroepen die goede kansen op werk bieden. De lijst "Kansrijke beroepen" die onlangs door UWV gepubliceerd werd, noemt onder andere vrachtwagenchauffeurs, magazijnchefs en transportplanners als beroepen met goede perspectieven op werk. Ook voor expediteurs/declaranten zijn er goede kansen op werk. Om te voorzien in het nijpende tekort aan declaranten zetten UWV, Curio Bedrijfsopleidingen en logistiek opleider Evofenedex onlangs gezamenlijk een opleidingstraject op, waarin een aantal bij UWV geregistreerde werkzoekenden werd opgeleid tot assistent-declarant met basiskennis logistiek op mbo-niveau 4. De vraag naar declaranten blijft echter zó groot, dat zeer waarschijnlijk een nieuw traject opgestart zal worden. Ook vanuit andere delen van Nederland is voor dit traject al belangstelling getoond.

Bron: UWV