UWV Nieuwsflits arbeidsmarkt Noord-Brabant (oktober 2021)

19-11-2021

Daling WW-uitkeringen houdt aan, veel kansrijke beroepen

De daling van het aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant houdt aan. In oktober was er sprake van een afname van 4%. Daarmee telde de provincie Noord-Brabant eind oktober 30.660 WW-uitkeringen. Landelijk bedroeg de afname net als in Noord-Brabant 4% op maandbasis, daarmee is het aantal uitkeringen landelijk onder de grens van 200.000 gekomen.

Krapte in Noord-Brabant in bijna iedere beroepsklasse

In Noord-Brabant is er sprake van een krappe arbeidsmarkt. De spanningsindicator van UWV laat zien dat de krapte zich manifesteert in bijna iedere beroepsklasse. Dat betekent dat er meer vraag dan aanbod is voor een groot aantal beroepen op de arbeidsmarkt. Alleen creatieve en taalkundige beroepen hebben een gemiddelde spanning. De arbeidsmarkt is zeer krap voor ICT-beroepen, technische beroepen en voor openbaar bestuur, veiligheid en juridische beroepen. De spanning is, in vier van de vijf Noord-Brabantse arbeidsmarktregio’s, hoger dan het landelijk gemiddelde.

Veel regionale kansen voor werkzoekenden

De krapte op de arbeidsmarkt leidt ertoe dat veel beroepen op de (regionale) arbeidsmarkt als kansrijk kunnen worden aangemerkt. Zo kwamen er in de laatste update van de landelijke lijst met kansrijke beroepen meer beroepen erbij dan dat er beroepen van de lijst verdwenen. Bij de nieuwe beroepen op de lijst ging het met name om beroepen die vóór de Corona-crisis ook al goede kansen boden op werk. Nieuwe beroepen op de lijst waren bijvoorbeeld beroepen in de horeca, zoals: restaurantkok en medewerker bediening horeca en ook in de detailhandel: verkoopmedewerker elektronica en bouwmarkten.

Op 2 november 2021 publiceerde UWV ook een lijst met kansrijke beroepen voor elk van de 35 arbeidsmarktregio’s. Klik hier voor de lijst met kansrijke beroepen in jouw regio. 
Deze regionale overzichten met kansrijke beroepen zijn gebaseerd op cijfers over de afgelopen maanden. Daarbij is vooral gekeken naar de verhouding tussen het aantal (openstaande) vacatures en werkzoekenden. Veel beroepen op de kansrijke beroepenlijsten van de Noord-Brabantse arbeidsmarktregio’s komen overeen met de landelijke kansrijke beroepen. Enkele voorbeelden hiervan zijn: vrachtwagenchauffeur, verkoopmedewerker voedingsspeciaalzaken, medewerker bediening horeca, monteur machines en installaties, algemeen verpleegkundige en applicatie- en functioneel beheerder.
Er zijn ook beroepen die vooral in de Noord-Brabantse arbeidsmarktregio’s (West-Brabant, Zuidoost-Brabant, Helmond-De Peel, Midden-Brabant en Noordoost-Brabant) kansrijk zijn en niet op de landelijke lijst van kansrijke beroepen terugkomen van juni 2021. Dit komt met name doordat de verhouding tussen het aantal vacatures en werkzoekenden in bepaalde arbeidsmarktregio’s gunstiger is dan landelijk. 

Er zijn regionaal vooral veel kansen binnen transport en logistieke beroepen. Zo is de industrie een belangrijke sector in Noord-Brabant en is er in deze sector veel vraag naar bepaalde logistieke beroepen zoals heftruckchauffeur. Ook de groothandel waar veel vraag is naar onder andere logistiek medewerkers is in Noord-Brabant een relatief grote sector. Andere logistieke kansrijke beroepen in de Noord-Brabantse arbeidsmarktregio’s zijn: vuilnisophaler en magazijnchef. Ook in tal van andere beroepsklassen komen kansrijke beroepen voor. Commercieel medewerker binnendienst is een voorbeeld van een beroep dat kansrijk is in diverse Noord-Brabantse arbeidsmarktregio’s. In de schoonmaak en reiniging nemen de kansen op werk ook toe. Zo zijn er veel kansen voor schoonmakers in kantoren en bedrijven in Noord-Brabant. Verder is huishoudelijk medewerker (hotel en instelling) ook kansrijk in enkele Noord-Brabantse arbeidsmarktregio’s. Soms zijn er per beroep te lage aantallen om goede uitspraken te doen en kunnen alleen op landelijk niveau beroepen in beeld worden gebracht. Kijk daarom ook in het landelijk overzicht kansrijke beroepen. Er zijn bovendien nog steeds beroepen die juist geen goede kans op werk bieden, vaak omdat er ten opzichte van de vraag veel aanbod is van werkzoekenden. Die staan in het landelijk overzicht minst kansrijke beroepen. Voor een aantal daarvan maakt UWV inzichtelijk welke overstapberoepen een betere kans bieden op werk.

Aan de slag in kansrijke beroepen

Voor sommige kansrijke beroepen zijn bepaalde vaardigheden, certificaten of specifieke kennis nodig om aan de slag te gaan. Daarom zijn er in Noord-Brabant verschillende leerwerktrajecten die werkzoekenden helpen om aan de slag te gaan in een kansrijk beroep. Voorbeelden hiervan zijn:
Leren en werken in de horeca: op de regionale arbeidsmarkt kunnen werkgevers vacatures voor zelfstandig werkend kok moeilijk invullen. Leerwerkloket Zuidoost-Brabant, Summa College, PM-arbeid, 04Werkt en UWV hebben de handen ineengeslagen voor een opleiding tot kok. Het hele traject bestaat uit maatwerk, afgestemd op de kandidaat voor mbo 1, 2 en 3.
- Omscholen binnen zes weken: van metaalbranche tot stukadoor, van productie tot schilder. Binnen zes weken kunnen werklozen zich om laten scholen om zo snel mogelijk weer aan de slag te kunnen. Het Opleidingscentrum West-Brabant verzorgt onder andere korte praktijkopleidingen tot stukadoor, schilder, metselaar, afbouw of timmerman. Verschillende werkzoekenden hebben door de samenwerking met het opleidingscentrum al een nieuwe kans gekregen. Tijdens deze oriëntatie cursus maken de kandidaten kennis met vijf verschillende beroepen binnen de bouw, zoals metselaar, timmerman en schilder. Meer informatie? Neem contact op met: ali.yenice@uwv.nl.
Leren en werken in de techniek: om de personeelstekorten in de techniek op te vullen worden meer mensen opgeleid. Technisch dienstverlener Cottus en UWV hebben de handen ineengeslagen in het Cottus loopbaantraject. Deelnemers starten met een opleidingsperiode van 14 weken van scholing aangevuld met oriëntatie via bedrijfsbezoeken. Na afloop kan de werkzoekende gedetacheerd worden door Cottus of rechtstreeks in dienst treden bij een werkgever uit het netwerk. Inmiddels zijn vele kandidaten uitgestroomd naar een vaste baan en zijn er nog kandidaten in het traject.
 

Het skills dashboard is een hulpmiddel waarmee gebruikers kunnen zien welke taken en soft skills bij bepaalde beroepen horen. Het kan inzicht geven in de overlap van taken en soft skills van een beroep en mogelijke overstapberoepen. Het kan op die manier werkzoekenden die willen overstappen naar een ander beroep, helpen bij het vinden van de juiste baan. Bijvoorbeeld: een werkzoekende die receptionist is geweest (een niet kansrijk beroep) heeft veel overlappende taken met het beroep klantcontactmedewerkers-inbound (een kansrijk beroep). Overlappende vaardigheden zijn bijvoorbeeld: aandacht voor anderen, klantgericht werken en werken volgens de regels. Aanvullend is ook de overlap in essentiële taken weergegeven, zoals: ID en persoonsgegevens controleren, klantvragen analyseren en klanten informeren. Het dashboard geeft zodoende inzicht in en handvatten voor mogelijke kansrijke overstapberoepen en welke taken en soft skills daarvoor nodig zijn.

Tips voor werkzoekenden

Veel kansrijke beroepen vragen specifieke kennis. Vaak is een korte of langere opleiding noodzakelijk. Soms is een certificaat voldoende. Dan is het relatief gemakkelijk om de overstap te maken. Het Leerwerkloket biedt loopbaanadvies en kan adviseren over (om)scholingsmogelijkheden. Neem hiervoor contact op met een Leerwerkloket in uw regio.

Bron: UWV