UWV Nieuwsflits arbeidsmarkt Noord-Brabant (september 2021)

21-10-2021

WW-uitkeringen dalen verder. 50-Plussers profiteren minder van economisch herstel.

Het aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant blijft verder dalen. Nadat eind augustus 2021 al het laagste aantal WW-uitkeringen in 10 jaar werd bereikt, was er ook in september weer sprake van een afname van 1,5%. Daarmee telde de provincie Noord-Brabant eind september 31.825 WW-uitkeringen.

Aantal WW-uitkeringen blijft dalen

In Noord-Brabant neemt het aantal WW-uitkeringen sinds februari 2021 onafgebroken af. In september nam het aantal WW-uitkeringen verder af met 1,5%. Landelijk bedroeg de afname in september op maandbasis 2,2%. De grootste afname van het aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant was deze maand zichtbaar in de horeca (12,0%) en de cultuursector (6,9%), maar ook in de schoonmaak (6,7%) nam het aantal WW-uitkeringen af. Een toename is te zien in diverse sectoren waaronder de overheid (5,8%) en het bank- en verzekeringswezen (3,6%).

Het aandeel 50-plussers neemt toe

Het aantal WW-uitkeringen is historisch laag en het aantal vacatures is erg hoog: er is krapte op de arbeidsmarkt. Er zijn dus veel mensen aan het werk, maar tegelijkertijd zijn er nog mensen op zoek naar werk. Met name jongeren profiteren nu van de sterke groei van het aantal vacatures.|

50-Plussers zijn minder hard geraakt tijdens de Corona-crisis, omdat zij relatief gezien vaker werken onder vaste contracten. Echter het aantal WW-uitkeringen voor 50-plussers daalt momenteel, in een krappe arbeidsmarkt, minder hard dan voor de andere leeftijdsgroepen. In september 2020 ging 42% van het aantal WW-uitkeringen naar 50-plussers. Dit aandeel is een jaar later opgelopen tot 49% in Noord-Brabant.
Landelijk ging in september 2020 39% van de WW-uitkeringen naar 50-plussers. Dit is in september 2021 opgelopen tot 47%.
De kansen voor oudere werkzoekenden om aan het werk te komen, ten opzichte van andere werkzoekenden, zijn relatief ongunstig. Dit kan te maken hebben met een sterke mate van digitalisering en automatisering in het werk. De aanwezige kennis en vaardigheden op dit gebied sluit soms niet meer aan bij de huidige vraag op de arbeidsmarkt. Jezelf een leven lang ontwikkelen is hiermee nog meer van belang dan ooit.

Veel 50-plussers kwetsbaar op de arbeidsmarkt

Jongeren vinden over het algemeen makkelijker en met name sneller werk dan ouderen. Een groot deel van de personen die langer dan 12 maanden een WW-uitkering ontvangt is 50 jaar of ouder (72%). Aanvullend speelt mee dat jongeren vaak nog onvoldoende WW-recht hebben opgebouwd om langer dan 12 maanden een WW-uitkering te kunnen ontvangen.

De grootste groep 50-plussers in Noord-Brabant die momenteel een WW-uitkering ontvangt, zoekt momenteel een baan als administratief medewerker (790), receptionist telefonist (780) of als hulpkrachten in de bouw en industrie (710). Voor de eerstgenoemde beroepen is het aantal vacatures in verhouding tot het aanbod laag en deze beroepen zijn de laatste jaren inhoudelijk sterk veranderd door digitalisering en toenemende automatisering. Hulpkrachten bouw en industrie voeren met name fysiek (zwaar) werk uit. Het is voor 50-plussers niet altijd mogelijk om het oude beroep opnieuw uit te oefenen. Omscholen tot een ander beroep kan hier een oplossing zijn.

Van mis naar match: ga eens in gesprek met een oudere werkzoekende

De krapte op de arbeidsmarkt is hoger dan ooit en het personeelstekort in sommige bedrijven neemt toe. Daarnaast zijn er signalen die wijzen op een verder toenemende krapte in de komende jaren als gevolg van vergrijzing en ontgroening van de Nederlandse bevolking. Dat betekent dat de gemiddelde leeftijd van de beroepsbevolking zal toenemen en dat de positie van ouderen op de arbeidsmarkt steeds belangrijker wordt. Het wervingsproces meer openstellen voor oudere werkzoekenden kan een oplossing zijn voor het personeelstekort voor diverse sectoren.

Voor 50-plussers kan het lastig zijn om werk te vinden. Daarom zijn er regelingen en activiteiten die deze werkzoekenden kunnen helpen.  Daarnaast zijn er regelingen die het voor werkgevers en intermediairs interessant maken om 50- plussers aan werk te helpen of in dienst te nemen:
https://www.uwv.nl/werkgevers/regelingen-en-activiteiten-voor-50-plussers/index.aspx

Bron: UWV