UWV Nieuwsflits arbeidsmarkt Noord-Brabant (september 2023)

20-10-2023

Bijna 10.000 klimaatbanen te vervullen in de industrie in Noord-Brabant

 

Het aantal openstaande vacatures voor beroepen die nodig zijn voor de verduurzaming van de industrie is in zeven jaar tijd meer dan verdubbeld. In het tweede kwartaal van 2023 ging het in de provincie Noord-Brabant om bijna 10.000 vacatures. Technische beroepen zijn essentieel, met kennis van elektro, procestechniek, chemie en werktuigbouw. Daarnaast gaat het om beroepen op het gebied van ICT en kwaliteit en veiligheid.
 

"Er zijn veel vakmensen nodig om de klimaatdoelen te bereiken. Naar deze vakmensen is nu al veel vraag en zij zullen ook in de toekomst hard nodig zijn. Dat biedt ook goede perspectieven voor werkzoekenden om, eventueel via om-, her- of bijscholing, aan de slag te gaan in zo’n klimaatbaan", aldus Milou Audenaerd, arbeidsmarktadviseur UWV West-Brabant.

Het Klimaatakkoord stelt dat de uitstoot van broeikasgassen in 2030 gehalveerd moet zijn ten opzichte van 1990. Nederland staat voor een grote opgave om de CO2-uitstoot sterk te verminderen en dus ook de industrie. De industrie wil verschillende maatregelen nemen. Soms gaat men minder of andere grondstoffen of brandstoffen gebruiken, of andere technologie. Hiervoor moeten bijvoorbeeld machines en installaties aangepast worden. Andere verduurzamingsmaatregelen zijn afvang, opslag en hergebruik van broeikasgassen, grondstoffen en materialen.

Vakmensen in techniek, ICT, kwaliteit en veiligheid

Er zijn verschillende technici nodig op het gebied van procestechniek, werktuigbouw en elektro. Eerst gaat het om innovatie en research & development (R&D). Hierbij zijn met name HBO-ers en WO-ers betrokken. Later worden maatregelen uitgevoerd en geïmplementeerd in de productieprocessen. Dan komen MBO-ers in beeld om machines te bouwen, te installeren of te onderhouden en ermee te werken. Productieprocessen zijn vaak geautomatiseerd waardoor ICT steeds belangrijker wordt. Daarnaast levert inzet van ICT data en kennis op, waaruit data-analisten lering kunnen trekken om bijvoorbeeld productieprocessen te verbeteren. In de industrie nemen analisten tijdens het productieproces continu monsters om producten te onderzoeken op samenstelling en kwaliteit. Zeker als er wordt overgeschakeld op andere grondstoffen of andere technologie. Werken met hoge temperaturen, (grote) machines en installaties en (vaak gevaarlijke) chemische stoffen vraagt bovendien continue om aandacht voor veiligheid. Momenteel staan de meeste vacatures open voor monteurs industriële machines en installaties, ontwerpers, architecten en analisten ICT-systemen en mechanisch operators procesindustrie.

Krapte arbeidsmarkt in Noord-Brabant niet zomaar voorbij

Voor de meeste technische klimaatbanen in de industrie is de arbeidsmarkt zeer krap. Momenteel staan in Noord-Brabant voor deze banen gemiddeld 11 vacatures open per direct inzetbare werkzoekende. In het tweede kwartaal van 2019 waren dat er 6. De krapte is dus groter dan een aantal jaar geleden en die situatie verandert niet zomaar. Met name in de industrie werken relatief veel 60-plussers (22.800 in Noord-Brabant) die de komende jaren de arbeidsmarkt verlaten, omdat zij met pensioen gaan. Er zijn te weinig jongeren om deze ouderen te vervangen. In Nederland dalen bovendien de studentenaantallen in het mbo en hbo voor relevante opleidingen.
 

Regionale initiatieven en zij-instroomprojecten

Opleidingen in deze richtingen bieden dus een (heel) goed toekomstperspectief voor jongeren. Ook voor werkzoekenden en werkenden die willen overstappen naar een klimaatbaan zijn de baankansen goed. Soms kunnen mensen zonder diploma’s instromen. Werkgevers, opleidingsinstituten en organisaties als UWV werken, verspreid over het land, samen aan gerichte opleidingstrajecten voor zij-instromers. Een mooi voorbeeld hiervan is het project Be An Engineer. Zij-instromers met een passie voor techniek kunnen in deeltijd werkend-leren en ook een Associate Degree of Bachelor diploma behalen, bijvoorbeeld in de elektrotechniek of werktuigbouwkunde. Voor kandidaten met een WW-uitkering wordt in overleg met UWV een periode afgesproken waarin de uitkering doorbetaald wordt.

Ontwikkeling WW-uitkeringen

In september 2023 werden er in Noord-Brabant 24.206 WW-uitkeringen verstrekt, een daling van 1% ten opzichte van de maand ervoor. In vergelijking met september 2022 steeg het totaal aantal verstrekte WW-uitkeringen in Noord-Brabant met 2,8%. In Nederland steeg het aantal het WW-uitkeringen de afgelopen maand met 2,0%.

Bron: UWV

Actief in Werk is een gespecialiseerd bureau actief op het gebied van re-integratie, outplacement en loopbaancoaching. Wij zijn actief in de regio’s Breda, Den Bosch, Eindhoven en Tilburg.