UWV Regionale Nieuwsflits Arbeidsmarkt (augustus 2018)

26-09-2018

Krapte op de arbeidsmarkt zet door

Het aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant was in augustus 2018 nagenoeg gelijk aan het aantal uitkeringen in juli 2018. In vergelijking met een jaar geleden daalde het aantal WW-uitkeringen met 24%. De krapte op de arbeidsmarkt zet door en wordt in alle sectoren steeds sterker voelbaar.‚Äč

Aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant 24% lager dan vorig jaar

Eind augustus 2018 waren er in Noord-Brabant 42.900 lopende WW-uitkeringen. Dat was een fractie lager (-0,1%) dan een maand eerder en een daling van 24% in vergelijking met augustus 2017. Landelijk bleef het aantal WW-uitkeringen in vergelijking met vorige maand eveneens ongeveer gelijk. Ten opzichte van augustus 2017 daalde het aantal lopende WW-uitkeringen met 23%. Het aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant daalde in vergelijking met een maand eerder in augustus 2018 overigens niet in alle sectoren. Vanuit de sector industrie nam het aantal WW-uitkeringen toe met 3%, maar vooral de sector onderwijs liet een sterke toename van het aantal WW-uitkeringen zien (+14%). Deze stijging deed zich voor in alle provincies en is een seizoenseffect. De daling van het aantal WW-uitkeringen in de overige sectoren was echter sterk genoeg om over de gehele linie een kleine daling van het aantal uitkeringen te laten zien. Het WW-percentage in augustus 2018 bedroeg in Noord-Brabant 3,2%, wat een fractie hoger was dan het landelijke WW-percentage van 3,1% in die maand.

Krapte op de arbeidsmarkt toegenomen

In een jaar tijd nam de krapte op de arbeidsmarkt toe. In het tweede kwartaal van 2018 kon in steeds meer arbeidsmarktregio’s de spanning op de arbeidsmarkt getypeerd worden als ‘krap’, waar dit een jaar geleden nog aangemerkt kon worden als ‘gemiddeld’. Ook in Noord-Brabant was dit het geval. In alle Brabantse arbeidsmarktregio’s was in het tweede kwartaal van 2018 sprake van een krappe arbeidsmarkt. Een jaar eerder was in West-Brabant, Midden-Brabant en Helmond-De Peel sprake van een gemiddelde spanning op de arbeidsmarkt.

Krapte in bijna alle beroepsklassen merkbaar

In vergelijking met het tweede kwartaal van 2017 nam in alle beroepsklassen de spanning op de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal van 2018 toe. Voor een aantal beroepsklassen betekende dit dat de typering van de spanning opschoof van ‘gemiddeld’ naar ‘krap’, wat in Noord-Brabant het geval was bij de commerciële beroepen, de bedrijfseconomische en administratieve beroepen, de beroepen in openbaar bestuur en veiligheid en de beroepen in zorg en welzijn. In beroepsklassen waarin een jaar geleden al sprake was van een krappe arbeidsmarkt, werd de spanning nog sterker en daarmee nog beter voelbaar. Bij de ICT- en technische beroepen veranderde de arbeidsmarkt in een jaar tijd van ‘krap’ naar ‘zeer krap’. De enige beroepsklasse waarin in het tweede kwartaal van 2018 nog sprake was van een ruime arbeidsmarkt, was die van de creatieve en taalkundige beroepen.

Bron: UWV