UWV Regionale Nieuwsflits Arbeidsmarkt (augustus 2019)

19-09-2019

Krapte Brabantse arbeidsmarkt toegenomen

In augustus 2019 lag het aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant 1% lager dan een maand eerder. In vergelijking tot een jaar eerder was de daling 15%, alhoewel de daling van het aantal WW-uitkeringen in Zuidoost-Brabant minder sterk was dan in de overige Noord-Brabantse arbeidsmarktregio’s. In het tweede kwartaal van 2019 nam de krapte op de Brabantse arbeidsmarkt verder toe.​

Daling aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant, landelijk lichte toename

Eind augustus 2019 telde Noord-Brabant 36.400 lopende WW-uitkeringen. Dat was 1% minder dan eind juli 2019. Landelijk nam het aantal lopende WW-uitkeringen in dezelfde periode met 1% toe tot 236.600 uitkeringen, vooral vanuit de sector onderwijs, een traditionele seizoenspiek. Ten opzichte van een jaar geleden daalde het aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant met 15%, net als landelijk. Het WW-percentage in augustus 2019 bedroeg in Noord-Brabant 2,7%, wat net iets hoger was dan het landelijke WW-percentage van 2,6% in die maand.

Afname WW-uitkeringen Zuidoost-Brabant blijft achter bij overige Brabantse regio’s

Het aantal WW-uitkeringen nam in augustus 2019 in Noord-Brabant in vergelijking met een jaar geleden aanzienlijk af, maar wat hierbij opvalt is dat de daling van het aantal WW-uitkeringen in Zuidoost-Brabant achterblijft bij die in de overige Noord-Brabantse arbeidsmarktregio’s. In Zuidoost-Brabant nam het aantal WW-uitkeringen in augustus 2019 in vergelijking met dezelfde maand een jaar eerder met 12% af. Dit ligt niet alleen onder de landelijke afname van 15%, maar is ook lager dan de dalingen in Noordoost-Brabant (-17%), West-Brabant (-16%) en Helmond-De Peel en Midden-Brabant (allebei -15%). Het is deze maand niet voor het eerst dat de daling van het aantal WW-uitkeringen in Zuidoost-Brabant minder sterk is. De afgelopen maanden was dit ook al het geval. Mogelijke verklaringen hiervoor zijn de sterke afroming van het aanbod van werkzoekenden in de techniek en ICT, een positief pendelsaldo vanuit omliggende arbeidsmarktregio’s (waardoor het aantal WW-uitkeringen in die regio’s afneemt en niet of minder in Zuidoost-Brabant) en de sterke gerichtheid van de regio op de export. Ontwikkelingen in de groei van de export worden in Zuidoost-Brabant daardoor eerder gevoeld dan in andere arbeidsmarktregio’s.

Krappe arbeidsmarkt in Noord-Brabant

De spanning op de arbeidsmarkt in Noord-Brabant kan al acht kwartalen achter elkaar getypeerd worden als ‘krap’. Sinds het derde kwartaal van 2017, het eerste kwartaal waarin sprake was van krapte sinds UWV de Spanningsindicator Arbeidsmarkt introduceerde, nam de spanning echter verder toe.

Spanning merkbaar in bijna alle beroepsklassen

In acht van de elf beroepsklassen waarvoor de spanning op de arbeidsmarkt bepaald wordt, was in Noord-Brabant in het tweede kwartaal van 2019 sprake van een krappe arbeidsmarkt. Voor de ICT- en technische beroepen was de arbeidsmarkt in dat kwartaal zelfs zeer krap. Voor de pedagogische beroepen en managers waren vraag en aanbod op de arbeidsmarkt verhoudingsgewijs met elkaar in evenwicht en was er sprake van een gemiddelde spanning. De creatieve & taalkundige beroepen kenden een ruime arbeidsmarkt.

Bron: UWV