UWV Regionale Nieuwsflits Arbeidsmarkt (juli 2019)

15-08-2019

Zeven op tien ICT-vacatures lastig in te vullen

Het aantal WW-uitkeringen nam in Noord-Brabant in juli 2019 met 4% af in vergelijking met een maand eerder. Vergeleken met een jaar geleden ligt het aantal lopende WW-uitkeringen in Noord-Brabant 15% lager. Er zijn veel moeilijk vervulbare vacatures voor ICT- beroepen. De kansen liggen vooral op HBO-niveau.‚Äč

Daling aantal WW-uitkeringen

Eind juli 2019 telde Noord-Brabant 36.600 lopende WW-uitkeringen. Dat was 4% minder dan eind juni 2019. Landelijk nam het aantal lopende WW-uitkeringen in dezelfde periode eveneens met 4% af tot 233.900 uitkeringen. Ten opzichte van een jaar geleden daalde het aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant met 15%. De landelijke afname was met 16% een fractie sterker dan in Noord-Brabant. Het WW-percentage in juli 2019 bedroeg in Noord-Brabant 2,7%, wat net iets hoger was dan het landelijke WW-percentage van 2,6% in die maand.

Aanhoudende krapte ICT-beroepen

In het eerste kwartaal van 2019 was er in Noord-Brabant sprake van een zeer krappe arbeidsmarkt voor beroepen in de ICT. De spanning op de arbeidsmarkt voor ICT-beroepen is in Noord-Brabant al krap sinds UWV de Spanningsindicator Arbeidsmarkt introduceerde in het eerste kwartaal van 2016. Hoe krapper de arbeidsmarkt, hoe minder werkzoekenden er voor een vacature beschikbaar zijn.

Groot deel ICT-vacatures moeilijk vervulbaar

Sinds 2016 ontstonden er in Noord-Brabant ieder kwartaal ongeveer 1.900 vacatures voor beroepen in de ICT, veelal op HBO-niveau. Uit onderzoek van UWV blijkt dat 70% van de vacatures voor ICT-beroepen moeilijk vervulbaar is. Voor Noord-Brabant betekent dit dat er ieder kwartaal zo’n 1.330 vacatures ontstaan die lastig ingevuld kunnen worden. Voor geen enkele andere beroepsklasse is dit aandeel zo hoog. Als redenen waarom de vacatures moeilijk vervulbaar zijn, wordt bij ICT-beroepen vooral aangegeven dat er enerzijds te weinig sollicitanten zijn en anderzijds dat de specifieke vakkennis bij sollicitanten vaak ontbreekt.

Vooral kansen vanaf HBO-niveau

Het tekort aan ICT-professionals is vooral zichtbaar bij beroepen op hoger beroepsniveau, zoals applicatiebeheerder, softwareontwikkelaar (verschillende talen), test developer, systeembeheerder en security specialist. Voor werkzoekenden in de ICT op MBO-niveau zijn de kansen kleiner, ook omdat er op dit niveau minder functies en vacatures zijn.

Bron: UWV