UWV Regionale Nieuwsflits Arbeidsmarkt (maart 2019)

23-04-2019

Daling aantal WW-uitkeringen, kansen in horeca

Het aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant daalde in maart 2019 met 3% in vergelijking met de vorige maand. Ten opzichte van maart 2018 daalde het aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant met 17%. Voor werkzoekenden zijn er goede kansen in de horeca.‚Äč

Daling aantal WW-uitkeringen

Eind maart 2019 telde Noord-Brabant 40.600 lopende WW-uitkeringen. Dat was 3% minder dan in februari 2019. Landelijk nam het aantal lopende WW-uitkeringen in dezelfde periode af met 2% tot 267.700 uitkeringen. Ten opzichte van een jaar geleden daalde het aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant met 17%. De landelijke afname was met 18% iets sterker dan in Noord-Brabant. Het WW-percentage in maart 2019 bedroeg in Noord-Brabant 3,0%, wat een fractie hoger was dan het landelijke WW-percentage van 2,9% in die maand.

Regionale verschillen in WW-instroom

Het aantal nieuwe WW-uitkeringen varieert sterk per seizoen. Zo is de instroom het hoogst in de winter en het laagst in de lente. Daarnaast verschilt de instroom in de WW ook per regio. In het noorden van Nederland, maar ook in Zeeland en Limburg is de WW-instroom veel gevoeliger voor seizoensinvloeden dan in de overige delen van het land. Deze regionale verschillen worden onder meer bepaald doordat in die regio’s relatief veel seizoengevoelige beroepen voorkomen. Hierbij kan gedacht worden aan beroepen die voor een groot deel buiten worden uitgeoefend (bijvoorbeeld in de bouw en de landbouw), maar ook aan beroepen met een sterke invloed vanuit het toerisme (bijvoorbeeld in de horeca).

Kansen in horeca

Een hoog aandeel horecabanen in de werkgelegenheid kan dus een van de verklaringen zijn voor de grotere seizoengevoeligheid van de instroom in de WW. In Noord-Brabant blijkt daar echter geen sprake van te zijn. Het aandeel horecabanen in de werkgelegenheid ligt in Noord-Brabant gemiddeld op 4%. Dat is lager dan het landelijke gemiddelde (5%). Ondanks dat het aantal banen in de horeca in Noord-Brabant verhoudingsgewijs iets lager ligt dan het landelijke aandeel, neemt het aantal banen in de sector in de provincie ieder jaar toe.

Ook het aantal vacatures voor kelners, barpersoneel en koks stijgt. Vooral medewerkers in de bediening worden veel gevraagd. De horeca biedt dus goede kansen voor werkzoekenden.

Bron: UWV