UWV Regionale Nieuwsflits Arbeidsmarkt (november 2019)

23-12-2019

Ondanks krappe arbeidsmarkt niet alle beroepen kansrijk

Het aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant nam in november 2019 in vergelijking met een maand eerder af. Ook ten opzichte van een jaar geleden was er een daling van het aantal uitkeringen. De krapte op de arbeidsmarkt liep in Noord-Brabant in het derde kwartaal van 2019 verder op, maar er zijn nog altijd beroepen waarin het voor werkzoekenden lastig is om werk te vinden.

Daling WW-uitkeringen in Noord-Brabant

Eind november 2019 telde Noord-Brabant 35.600 lopende WW-uitkeringen. Dat was 2,2% minder dan eind oktober 2019. Landelijk nam het aantal lopende WW-uitkeringen in dezelfde periode met 2,5% af tot 227.700. Ten opzichte van een jaar geleden daalde het aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant met 12%, wat iets minder sterk was dan de landelijke afname van 15%. Het WW-percentage in november 2019 bedroeg in Noord-Brabant 2,6%. Dat was vergelijkbaar met het landelijke WW-percentage van 2,5%.

Krapte arbeidsmarkt Noord-Brabant in derde kwartaal 2019 verder toegenomen

In het derde kwartaal van 2019 liep de spanning op de arbeidsmarkt in Noord-Brabant verder op. Sinds het derde kwartaal van 2017 heeft de provincie al te maken met krapte op de arbeidsmarkt. Op landelijk niveau ontstond de krapte pas een half jaar later, namelijk in het eerste kwartaal van 2018. Met uitzondering van de creatieve & taalkundige beroepen, pedagogische beroepen en voor managers was in het derde kwartaal van 2019 in Noord-Brabant sprake van (ernstige) krapte in alle beroepsklassen.

In sommige functies nog altijd kleine(re) kans op werk

Het feit dat in bijna alle beroepsklassen sprake is van een (zeer) krappe arbeidsmarkt betekent niet dat in alle functies de kansen op werk goed zijn. Er zijn nog altijd beroepen waarin er niet voor alle werkzoekenden voldoende vacatures zijn. In Noord-Brabant is dit bijvoorbeeld het geval voor administratief en secretarieel personeel, sociaal-cultureel werkenden, conciërges, dierverzorgers, makelaars, loopbaancoaches, onderwijsassistenten en grafisch vormgevers. Voor deze functies geldt dat er sprake is van een ruime arbeidsmarkt: verhoudingsgewijs meer werkzoekenden dan beschikbare vacatures. Naast zoeken naar werk in de eigen richting kan het dan zinvol zijn om zich ook te oriënteren op kansrijke(re) alternatieven, waarvoor men bijvoorbeeld door competenties en/of interesses ook gekwalificeerd zou kunnen zijn of met scholing zou kunnen worden. De voorbeelden van werkzoekenden die met succes de overstap hebben gemaakt naar een andere functie of een functie buiten het eigen vakgebied zijn inmiddels talrijk.

Bron: UWV