UWV Regionale Nieuwsflits Arbeidsmarkt (oktober 2019)

21-11-2019

Lage doorstroom van WW naar bijstand in Noord-Brabant

De afname van het aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant is tot stilstand gekomen. In oktober 2019 steeg het aantal WW-uitkeringen in de provincie licht tot 36.400. Van alle mensen van wie in 2018 de WW-uitkering eindigde, kwam in Noord-Brabant 3,2% in de bijstand.

Aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant stijgt licht

Aan de daling van het aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant is een einde gekomen. Eind oktober 2019 telde Noord-Brabant 36.400 lopende WW-uitkeringen. Dit betekent een stijging van 1% ten opzichte van september 2019. Landelijk bleef het aantal lopende WW-uitkeringen in dezelfde periode gelijk. In oktober 2019 bedroeg het aantal WW-uitkeringen landelijk 233.500. Ten opzichte van een jaar geleden daalde het aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant met 12%, hetgeen net iets minder sterk was dan de landelijke afname van 13%. Het WW-percentage in oktober 2019 bedroeg in Noord-Brabant 2,7%. Dat is een fractie hoger dan het landelijk percentage dat 2,6% bedroeg.

Doorstroom van WW naar bijstand afgenomen

Ten opzichte van het jaar ervoor was er in 2018 landelijk sprake van een afname van het aantal mensen dat na afloop van de WW in de bijstand kwam. Landelijk ontvingen in dat jaar 14.200 mensen na het einde van hun WW-uitkering een bijstandsuitkering. Dat zijn er 5.100 minder dan in 2017. Van het totaal aantal mensen van wie in 2018 de WW-uitkering eindigde, kwam 3,8% in de bijstand. In 2017 bedroeg dit percentage 4,6%. De daling is een gevolg van de gunstige situatie op de arbeidsmarkt. Het percentage mensen dat na afloop van de WW in de bijstand terecht kwam was met 3,0% het laagst in de provincie Limburg, gevolgd door Noord-Brabant (3,2%) en Utrecht (3,2%). De hoogste doorstroom was te vinden in de provincie Groningen (5,9%). Regionale verschillen zijn het gevolg van diverse factoren. Zo speelt bijvoorbeeld de samenstelling van het huishouden een grote rol in het wel of niet ontvangen van bijstand. Andere factoren die van invloed zijn op de kans op doorstroom naar bijstand zijn: de eigen visie op terugkeer naar werk bij de start van de werkloosheid, de leeftijd, het opleidingsniveau en de sociaaleconomische status van de wijk waarin iemand woonachtig is.

Lage doorstroom in Boekel, Heeze-Leende, Reusel-De Mierden en Rucphen

Als gekeken wordt naar de doorstroom per gemeente in Noord-Brabant, blijken Boekel, Heeze-Leende, Reusel-De Mierden en Rucphen het laagste doorstroomcijfer te hebben. De doorstroom lag in deze gemeenten in 2018 tussen 0% en 1%. De hoogste doorstroom hadden de gemeenten Tilburg (5,7%), Helmond (4,7%) en Bergen op Zoom (4,2%).

Bron: UWV